Florida Agricultural and Mechanical University

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU) är en jordbidragsinstitution 1890 som ägnas åt att främja kunskap, lösa komplexa frågor och stärka medborgare och samhällen. Universitetet tillhandahåller en studentcentrerad miljö som överensstämmer med dess kärnvärden. Fakulteten har åtagit sig att utbilda studenter på grundnivå, forskarutbildning, doktorsexamen och yrkesnivå, och förbereder kandidater för att tillämpa sina kunskaper, kritiska tänkande och kreativitet i deras service till samhället. FAMUs distinktion som doktorand / forskningsinstitution kommer att fortsätta att tillhandahålla mekanismer för att ta itu med nya problem genom lokala och globala partnerskap. Genom att utvidga universitetets status för markbidrag kommer det att förbättra beståndsdelarnas liv genom innovativ forskning, engagera kooperativ förlängning och offentlig service. Medan universitetet fortsätter sitt historiska uppdrag att utbilda afroamerikaner, omfattar FAMU personer av alla raser, etniska ursprung och nationaliteter som livslånga medlemmar i universitetssamhället.

Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU) kommer att erkännas som ett främsta landstipend, doktoralt forskningsuniversitet som producerar globalt konkurrenskraftiga akademiker.

Platser

Tallahassee

Address
South Martin Luther King Junior Boulevard,1601
32307 Tallahassee, florida, Amerikas förenta stater

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium