Umeå School of Business, Economics and Statistics - Umeå University

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Handelshögskolan i Umeå, ekonomi och statistik

Handelshögskolan i Umeå ( USBE ) är en campusskola och har över 170 anställda, varav cirka 90 doktorander och forskare. Verksamheten består av forskning och undervisning inom företagsekonomi, ekonomi och statistik. Skolan erbjuder sju masterprogram, fyra doktorander, två grundutbildningsprogram och kurser. Vi har mer än 2000 studenter genom våra program / år.

Internationell utbyte är en viktig del av studentlivet vid Umeå Business School och ekonomi . Våra 70 partneruniversiteter runt om i världen skickar studenter till Umeå varje år och cirka 45% av våra handelsskolor har tillbringat en eller två terminer utomlands som en del av sina läroplaner.

Internationalisering

En skola med internationella förbindelser Ett huvudmål för Umeå handels- och ekonomihögskola är att erbjuda studenterna en internationell studiemiljö. Detta inkluderar möjligheten att bedriva studier utomlands, att få kursundervisning på engelska och att studera i miljön av ett stort antal internationella studenter och gästprofessorer. Forskningsutbyten är vanliga, och många internationellt aktiva forskare kommer till Umeå under olika tidsperioder.

Platser

Umeå

Address
Umeå, Västerbottens län, Sverige

Ackrediteringar

AACSB Accredited