La Salle Universitat Ramon Llull Campus Barcelona

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

La Salle Campus Barcelona Ramón Llull University Mission och värderingar vi ge studenterna, som kommer från olika kulturer och religioner, en djup forskningskapacitet och den nödvändiga grunden för att ta itu med de olika befintliga tekniker i dagens samhälle. Uppdraget för La Salle Campus Barcelona är att erbjuda kvalitetsutbildning av hög standard i en global ram, i syfte att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som behövs för att uppnå mycket effektiva i att utveckla sina karriär erfarenheter.

La Salle Campus Barcelona utbilda yrkesverksamma med hög etisk engagemang och värderingar som behövs för att vara innovativa, kunna anpassa sig till förändringarna och leda omvandlingen av ett samhälle i ständig utveckling.

De viktigaste målen för vårt universitet är: - överföra kunskap till studenter som går våra utbildningar.

  • Överföra humankapitalet till samhället, genom att införliva våra studenter i organisationer.

  • Hämta de senaste framstegen inom teknik för att skapa värde i områden där de är användbara och nödvändiga.

  • Överför företag som bildats i parken teknisk och Business Innovation, att bidra till utvecklingen av verksamheten.

Platser

Barcelona

La Salle Campus Barcelona

Address
Llucanes,41
08022 Barcelona, Katalonien, Spanien
Telefon
+34 93 29 02 416