Opole University

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Handla om

Välkommen till Opole universitet - ett av 19 offentliga universitet i Polen. Även om det verkar vara ett relativt ungt universitet som grundades 1994, har det en lång akademisk tradition sedan den grundades som en följd av att bli medlem i en av de bästa polska pedagogiska akademierna - Högskolan i Opole och Opole-filialen vid katolska universitetet i Lublin.

Numera består universitetet av åtta fakulteter och flera andra enheter, som tillsammans bildar en dynamisk, modern och engagerad i högsta standard för att undervisa akademisk institution.

Universitetet i Opole utökar kontinuerligt sitt utbildningsbjudande och utvecklar samarbete med akademiska och affärspartners, både i Polen och utomlands. Våra studenter kan gå på utbildningar och utbyten inom ramen för Erasmus-programmet eller Europa-masterprogrammet. De kan få olika stipendier och bidrag och kan utveckla sina intressen och passioner genom att delta i ett brett utbud av aktiviteter inom vetenskap, sport och kultur.

Tack vare ett brett spektrum av studier och specialiteter kan du enkelt hitta ett program som kommer att uppfylla dina intressen och ge dig den kunskap och färdigheter som behövs för din framtida karriär och liv.

Skolan för polska språk och kultur för utlänningar vid fakulteten för universitetet i Opole erbjuder kurser av polska språk för utlänningar och förbereder våra studenter till tentor enligt de europeiska standarderna på alla nivåer - certifikat från presidiet för akademisk erkännande och internationell utbyte erkänna kunskapen om polska som främmande språk.

Platser

Opole

Opole University

Telefon
754-000-71-79