Read the Official Description

Historisk översikt

Välkommen till vår prestigefyllda akademiska institution!

Med 100 års erfarenhet leder vi högskoleutbildningen i Palestina och den bredare arabiska världen med internationell forskning och undervisning. Dessutom bidrar An-Naja unikt till den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen av Palestina genom en kadre av specialiserade vetenskapliga centra som ger vitala tjänster till samhället som annars inte är tillgängliga. Vi odlar dessutom en mångkulturell, pluralistisk syn hos våra studenter genom ett antal initiativ som syftar till att främja tvärkulturell dialog och tolerans. An-Najah National University började som An-Najah Nabulsi School 1918. År 1941 blev det An-Najah College och 1965 började erbjuda mellanliggande universitetsexamen i akademiska områden som syftade till att förbättra kvaliteten på utbildningen i Palestina. År 1977 omvandlades det till An-Najah National University blev medlem i Association of Arab Universities som en fullmedlem 1978. Idag är An-Najah det största och mest prestigefyllda palestinska universitetet med mer än 20 000 studenter och 1 020 akademiska personal spredt över fem campus : Ny Campus, Gamla Campus, Hisham Hijjawi Tekniska Högskola, Khadouri Campus i Tulkarem och An-Najah National University Education Hospital.

An-Najah består av 12 fakulteter belägna på de olika campuserna, som erbjuder 87 kandidatexamen, 23 Intermediate Diploma-program, 52 forskarutbildningar inklusive 3 högutbildade program inom medicin och tre doktorandprogram. Utöver detta har universitetet bibliotek på var och en av de fyra campuserna som innehåller mer än 435.488 böcker; Varav 180 000 är elektroniska, samt mer än 28 000 vetenskapliga tidskrifter.

Genom att utnyttja den akademiska kroppen och materiella resurser kan An-Najah tillhandahålla och delta i vetenskaplig forskning på internationell nivå och att svara mot det lokala samhällets behov genom att erbjuda stöd genom en mängd sociala och tekniska program.

Som en central institution i Palestina är det viktigt att An-Najah fortsätter att inspirera sin studentkår att inse sin egen potential för att få en positiv inverkan på det samhälle där de bor. Genom att utrusta dem med de väsentliga verktygen för kunskap, professionalism och ledarskap tror vi att deras personliga utveckling kommer att skapa en mer framgångsrik framtid för Palestina.

Hämta faktabok för akademiskt år 2015-2016

Hämta Välkommen bok

Näringsliv och industri

Baserat på sin vision "Vi utmanar nutiden att bilda framtiden", bygger Anjajah strategier för att utveckla akademiska kontakter med det palestinska samhället och ger sina anställda och kontor med forskningsprojekt, akademisk expertis och konsulttjänster.

Anjajah har en ledande roll inom konsulttjänster eftersom det erbjuder mer än 1200 akademiker och forskare som svarar på sociala behov inom teknik och ren, tillämpad, social, jordbruks- och medicinsk vetenskap.

Dessutom har An-Najah mer än 20 vetenskapliga centra och enheter som stöder akademisk kunskap och expertis till regeringen och de offentliga och privata sektorns institutioner.

An-Najah har därför som mål att driva den palestinska ekonomins vagn framåt. det bygger banden med lokalsamhället genom att genomföra banbrytande projekt och stödja företagare genom att erbjuda dem de resurser och anläggningar som behövs. An-Najah har etablerat flera enheter för att stödja entreprenörsprojekt och stärka förbindelserna med den offentliga och privata sektorn för att utforma gemensamma ekonomiska initiativ.

Fakulteterna

 • Fakulteten för jordbruk och veterinärmedicin
 • Fakulteten för ekonomi och samhällsstudier
 • Fakulteten för utbildningsvetenskap och lärarutbildning
 • Fakulteten för teknik och informationsteknik
 • Fakulteten för konst
 • Fakulteten för forskarutbildning
 • Honors fakultet
 • Humanistiska fakulteten
 • Fakulteten för islamisk lag
 • Juridiska fakulteten
 • Medicinska fakulteten
 • Naturvetenskapliga fakulteten

Faciliteter

 • banker
 • Sport komplex
 • Köpcentrum
 • An-Najah-moskén
 • Daghem
 • Central Warehouse och parkeringsplatser

Kontakt information

International Affairs Office

Ramallah-Al Bireh
Al-Bireh kommun St.
Emshosher Building, 2: a våningen
Telefon: 970 2 241 3077
Fax: 970 2 241 3271
E-post: international@najah.edu

Liaison Office

Amman, Jordanien
Al-Jubaiha, postboks 254
Amman 11941, Jordanien
Telefon: 962 6 533 4116
Fax: 962 6 534 5886
E-post: loamman@najah.edu
Programs taught in:
Engelska
Arabiska

Skolan erbjuder också:


An-Najah National University

Enligt Institutet för industriella ingenjörer IIE är industriell teknik de som är intresserade av konstruktion, utveckling och konstruktion av ett integrerat system som b ... [+]

Fakultet

Fakulteten för teknik och informationsteknik

Detta program är ackrediterat av ackrediteringskommittén för teknik och teknik (ABET).

Programbeskrivning

Enligt Institutet för industriella ingenjörer IIE är industriell teknik de som är intresserade av konstruktion, utveckling och konstruktion av ett integrerat system som består av människor, material, information, maskiner och energi. Det kräver en specialiserad färdighet inom matematik, fysik, samhällsvetenskap och ledarskapskunskap är alla tillsammans, förutom grunderna och metoderna för ingenjörsanalys och design för att kunna veta och förutsäga utvecklingen och hitta resultaten från systemet.... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
5 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Uppdrag av den elektroteknik avdelningen är att ge studenterna en stödjande miljö som underlättar lärandet att lösa problem inom elteknik och att tillhandahålla högkvalit ... [+]

Fakultet

Fakulteten för teknik och informationsteknik

Programbeskrivning

Uppdrag av den elektroteknik avdelningen är att ge studenterna en stödjande miljö som underlättar lärandet att lösa problem inom elteknik och att tillhandahålla högkvalitativ och diversifierad utbildning för att producera världsklass ingenjörer som kommer att lyckas i sin professionella karriär och / eller examen studier.

Detta program är ackrediterat av ackrediteringskommittén för teknik och teknik (ABET).

Programmets mål:

Kandidater från elingenjörsprogrammet förväntas

1. Demonstrera kompetens inom design, analys, optimering och implementering av moderna elektriska system.... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
5 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Byggteknik (BE) är ett tvärvetenskapligt program med en mångdisciplinerad teknikinriktning. Building Engineering Department (BED) är erkänd som ett av de ledande byggtekn ... [+]

Fakultet

Fakulteten för teknik och informationsteknik

Detta program är ackrediterat av ackrediteringskommittén för teknik och teknik (ABET).

Programbeskrivning

Byggteknik (BE) är ett tvärvetenskapligt program med en mångdisciplinerad teknikinriktning. Building Engineering Department (BED) är erkänd som ett av de ledande byggteknikprogrammen i Palestina. BED är dedikerad till att ge enastående akademisk kompetens till alla våra studenter. BE-programmet är inriktat på att förbereda studenter i design, konstruktion och byggande av byggprojekt.

Den viktigaste skillnaden mellan byggteknik och andra tekniska discipliner (t.ex. civil-, el- och maskinteknik) är det mångdisciplinerade sättet att lösa byggtekniska problem. Detta beror på att byggnadsingenjörerna har viss grundläggande utbildning och uppskattning av arkitektur utöver deras förmåga att integrera byggsystem i den övergripande byggdesignen. Byggnadsingenjörerna kan designa byggsystem som:... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
5 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Maskinteknik är det äldsta området för ingenjörsvetenskapliga specialiseringar. Under de senaste decennierna delade maskinteknik utvecklingen och civilisationen av olika ... [+]

Fakultet

Fakulteten för teknik och informationsteknik

Detta program är ackrediterat av ackrediteringskommittén för teknik och teknik (ABET).

Programbeskrivning

Maskinteknik är det äldsta området för ingenjörsvetenskapliga specialiseringar. Under de senaste decennierna delade maskinteknik utvecklingen och civilisationen av olika nationer. Maskinteknik använde energin av vattenfall, vind och ånga för den tekniska utvecklingen och civilisationen. Maskinteknik fokuserar på energiomvandlingar, kraftmaskiner, maskindesign, produktionsprocesser och testning och utvärdering av industriprodukter.

Några av de viktigaste grenarna i maskinteknik är: Applied Mechanics, och Ventilation och luftkonditionering. På grund av dess betydelse för utveckling och civilisation, och på grund av det palestinska samhällets behov av specialiserade och välutbildade maskiningenjörer, har ingenjörsvetenskapliga fakulteten etablerat Institutionen för maskinteknik år 2002. Tillträde till maskiningenjörsavdelningen inleddes i första akademiska terminen 2002/2003.... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
5 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Mechatronics Engineering-programmet vid An-Najah National University registrerade sin första klass av studenter 2008 och har fortlöpande drivit sedan den tiden. Under 201 ... [+]

Fakultet

Fakulteten för teknik och informationsteknik

Detta program är ackrediterat av ackrediteringskommittén för teknik och teknik (ABET).

Programbeskrivning

Mechatronics Engineering-programmet vid An-Najah National University registrerade sin första klass av studenter 2008 och har fortlöpande drivit sedan den tiden. Under 2011 (den första examen för mekatronikprogrammet). Mekatroniktekniken betonar kärnämnen inom mekatroniksystem, teknik-dator, mjukvara, avancerad styrning, sensorer och manöverdon. Stödämnen ingår i mekatronikens läroplan som ingenjörsstatistik, ekonomi, databehandling, grafik och teknisk kommunikation. Dessutom ingår supportkurser inom matematik och vetenskap.... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
5 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Programmet syftar huvudsakligen till att förbereda nationella kadrer som är kvalificerade och utbildade på marken inom olika områden av stadsplaneringen och dess utveckla ... [+]

Fakultet

Fakulteten för teknik och informationsteknik

Programbeskrivning

Programmet syftar huvudsakligen till att förbereda nationella kadrer som är kvalificerade och utbildade på marken inom olika områden av stadsplaneringen och dess utvecklade tekniker, som kan utveckla planer och strategier relaterade till utvecklingen av den fysiska och rumsliga miljön, vilket bidrar till att uppnå målen för utvecklingsplaner och möta kraven på arbetsmarknaden och förbättra levnadsförhållandena för befolkningen och utvecklingen av det palestinska samhället för att vara inom rika samhällen.

De specifika målen för detta program kan sammanfattas enligt följande:... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
5 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Uppdrag av telekommunikationsteknikavdelningen är att ge studenterna en stödjande miljö som underlättar lärandet att lösa problem inom telekommunikationsteknik och att ti ... [+]

Fakultet

Fakulteten för teknik och informationsteknik

Detta program är ackrediterat av ackrediteringskommittén för teknik och teknik (ABET).

Programbeskrivning

Uppdrag av telekommunikationsteknikavdelningen är att ge studenterna en stödjande miljö som underlättar lärandet att lösa problem inom telekommunikationsteknik och att tillhandahålla högkvalitativ och diversifierad utbildning för att producera världsklass ingenjörer som kommer att lyckas i yrkeskarriären och / eller examen studier.

Programmets mål:

Kandidater från Telekommunikationsteknikprogrammet förväntas: Demonstrera kompetens inom design, analys, optimering och implementering av moderna telekommunikationssystem.Tävla effektivt i en värld av snabba tekniska förändringar, och bli ledare, entreprenörer och innovativa chefer eller pedagoger inom det breda sammanhanget Telekommunikationsteknik.Anpassa till olika roller och ansvarsområden i en mångkulturell arbetsmiljö genom att respektera mångfald, professionalism inom organisationen och samhället på nationell och internationell nivå.Genomföra framgångsrikt examen och bli konsulter inom sina respektive områden.... [-]
Palestina Nablus
August 2019
Heltid
5 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

CIS omfattar utformning, programmering och hantering av informationssystem. CIS ger studenterna de vetenskapliga metoderna och processen för mjukvaruutveckling som ger de ... [+]

Fakultet

Fakulteten för teknik och informationsteknik

Programbeskrivning.

CIS omfattar utformning, programmering och hantering av informationssystem. CIS ger studenterna de vetenskapliga metoderna och processen för mjukvaruutveckling som ger möjlighet att göra dem till varor och tjänster som kan marknadsföras (dvs. teknik). Fokuserar också på utveckling av standarder och systemanalys samt design och utveckling av informationssystem. CIS försöker få eleverna kompetens, vetenskap och verktyg som hjälper dem att utveckla moderna och smarta informationssystem med hjälp av den senaste tillgängliga tekniken. Programmet behandlar också alla stadier av analysen och utformningen av specifikationer för att designa databaser, utveckla en applikation och följa upp implementering och administration.... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
4 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Programmet syftar till att placera doktorander i yrkeskarriär tillhör informationssystem och ledning. Studenterna förväntas leda och främja användningen av informationste ... [+]

Fakultet

Fakulteten för teknik och informationsteknik

Programbeskrivning

Programmet syftar till att placera doktorander i yrkeskarriär tillhör informationssystem och ledning. Studenterna förväntas leda och främja användningen av informationsteknik och deras tillämpning på verksamheten. MIS-examen förväntas vara mangers, teamledare eller till och med projektledare i sin etablering.

Faciliteter

IT-programmen har fem datortillbehör utrustade med den modernaste och avancerade mjukvaran och hårdvaran som studenterna behöver tillämpa och träna vad de lär sig om de olika IT-programmen

Industri

Programmet etablerar ett utmärkt förhållande till lokalsamhället och den privata sektorn. Detta förhållande är byggt på förtroende samarbete och samordning. Programmet utformades med avsikt att integrera projekt från lokalsamhället och den privata sektorn speciellt examensprojektet... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
4 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Institutionen för datavetenskap syftar till att upprätta, underhålla och fördjupa en bred förståelse för datavetenskap för att uppfylla de akademiska och professionella m ... [+]

Fakultet

Fakulteten för teknik och informationsteknik

Programbeskrivning

Institutionen för datavetenskap syftar till att upprätta, underhålla och fördjupa en bred förståelse för datavetenskap för att uppfylla de akademiska och professionella målen. Institutionen säkerställer att studenterna har en solid grund i kärnkoncepten, utrusta dem med problemlösningsförmåga och förbereda dem för livslångt lärande inom ämnet.

Programmets mål:

Ge eleverna grundläggande färdigheter och kunskaper som alla datorer ska ha.Guide studenter att integrera teori och praktik, erkänna vikten av abstraktion och att uppskatta värdet av bra design.Möt relevanta trender i utvecklingen av datavetenskapens disciplin som blev uppenbar.Förbereda kandidater för att lyckas i ett snabbt föränderligt fält.Ge studenterna flexibilitet att arbeta inom många discipliner.... [-]
Palestina Nablus
August 2019
Heltid
4 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

NIS erbjuder studenterna teoretiska och praktiska delar för alla områden av datanät och informationssäkerhet. NIS fokuserar på att ge studenterna de färdigheter som behöv ... [+]

Fakultet

Fakulteten för teknik och informationsteknik

Programbeskrivning

NIS erbjuder studenterna teoretiska och praktiska delar för alla områden av datanät och informationssäkerhet. NIS fokuserar på att ge studenterna de färdigheter som behövs för att designa och utveckla trådbundna och trådlösa datornätverk. Det ger studenterna alla verktyg som behövs för att hantera, designa, installera, konfigurera och driva datornätverk.

NIS ger eleverna möjlighet att förstå de rättsmedicinska kraven som krävs för att bevisa att en attack inträffade, identifiera dess ursprung, bedöma skadans omfattning eller förlust av information och utforma strategier som säkerställer att data kan återvinnas... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
4 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Programmet syftar till att producera och förbereda kompetenta arbetskraftar som har de nödvändiga kvalifikationerna och nödvändig bakgrund som behövs inom området. Kandid ... [+]

Fakultet

Fakulteten för ekonomi och samhällsstudier

Programbeskrivning

Programmet syftar till att producera och förbereda kompetenta arbetskraftar som har de nödvändiga kvalifikationerna och nödvändig bakgrund som behövs inom området. Kandidater kommer då att lyckas betjäna de inhemska och internationella marknaderna. Institutionen är engagerad i undervisning och vetenskaplig forskning och är engagerad i en kontinuerlig utveckling av sin akademiska personal.

Industri

Det finns kommunikation mellan institutionen och institutionerna i det officiella samfundet och icke-officiella, industriella och lokala företag som det palestinska telekomföretaget och JAWWAL och bank och försäkring där de skickar elever till utbildning i dessa institutioner och gör det möjligt för studenter att hålla examenprojekt och fallstudier från verkligheten hos dessa institutioner är också värd för dessa institutioners chefer att ge föreläsningar om processen och metoderna i förvaltningen och identifiera examensspecifikationerna för att möta lokala marknadsbehov... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
4 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

I överensstämmelse med uppdrag av An-Najah National University och Faculty of Economics and Administrative Sciences i att klara kraven i den nya eran och bidra till bygga ... [+]

Fakultet

Fakulteten för ekonomi och samhällsstudier

Programbeskrivning

I överensstämmelse med uppdrag av An-Najah National University och Faculty of Economics and Administrative Sciences i att klara kraven i den nya eran och bidra till byggandet av en lovande generation av palestinska människor och med tanke på den växande efterfrågan på kandidater från detta område av Specialty Business, blev marknadsavdelningen etablerad i fakulteten för ekonomi och administration i 1999-2000. An-Najah Marketing Department blev den första marknadsavdelningen på denna nivå bland de palestinska universiteten. Det blev en separat avdelning under första terminen av läsåret 2003-2004. Marknadsavdelningen har för närvarande sju fakultetsmedlemmar av doktorander och mästare som är specialiserade på marknadsföring. Det anses vara den tredje avdelningen i fakulteten med avseende på totalt antal studenter.... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
4 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Programmet (Major matematik / mindre statistik) syftar till att vara en pionjär inom utbildning, akademik och forskning, vilket bidrar till utvecklingen av lokalsamhället ... [+]

Fakultet

Naturvetenskapliga fakulteten

Programbeskrivning

Programmet (Major matematik / mindre statistik) syftar till att vara en pionjär inom utbildning, akademik och forskning, vilket bidrar till utvecklingen av lokalsamhället genom att ge akademiker med höga kvalifikationer i kombination med statistisk applikationserfarenhet. För att ge de mest framgångsrika sätten att lära och skapa kunskaper i matematik och statistik som passar dagens teknik.

Programmet består av 123 kredit timmar, varav 18 kredit timmar är obligatoriska universitetskrav, samt 69 kredit timmar obligatorisk matematik och 9 kredit timmar elektiv matematik. Förutom kraven på underspecialty Statistik: Obligatorisk 21 kredit timmar och valfri 6 kredit timmar.... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
4 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Programmet syftar till att producera kompetenta akademiker som kan arbeta i industri eller undervisning. Programmet erbjuder omfattande läsmaterial på fysik samt andra ku ... [+]

Fakultet

Naturvetenskapliga fakulteten

Programbeskrivning

Programmet syftar till att producera kompetenta akademiker som kan arbeta i industri eller undervisning. Programmet erbjuder omfattande läsmaterial på fysik samt andra kurser om biologi, matematik och kemi.

Faciliteter och andra tjänster:

Upphandling avdelning.Förberedelserum.Laboratorium tekniker rum.Elektronikverkstad.Datorrum.

Industri

Baserat på universitetets mål och vision fokuserar bachelorprogrammet i fysik på de pedagogiska och forskningsaktiviteter som direkt fokuseras på det palestinska samhällets behov inom fysikområdet och inkluderar kurser som studeras av studenter i samma relation i fältet för att undervisa industriella fält ämnen som till exempel:... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
4 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Kandidatexamen i kemi (B.Sc.) är ett akademiskt examensprogram utformat för studenter som planerar att genomföra undervisningsjobb, att genomföra forskarutbildning eller ... [+]

Fakultet

Naturvetenskapliga fakulteten

Programbeskrivning

Kandidatexamen i kemi (B.Sc.) är ett akademiskt examensprogram utformat för studenter som planerar att genomföra undervisningsjobb, att genomföra forskarutbildning eller att arbeta inom kemisk industri.

Detta fyraåriga program omfattar avancerade ämnen med särskild inriktning på ren kemi, såsom: Analytisk kemi, oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi, fysisk kemi, beräkningskemi, forskningskemi, identifiering och analys av organiska föreningar, spektroskopi av organiska föreningar och syntes av organiska föreningar utan att offra industriell och polymerkemi. Praktisk träning i skolor, kemisk industri och / eller offentliga sektorer som involverar kemiska aktiviteter är också inblandade.... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
4 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Bachelor of Science i tillämpad kemi är ett program utformat för studenter som planerar att bedriva sin doktorandutbildning eller arbete i undervisning eller kemisk indus ... [+]

Fakultet

Naturvetenskapliga fakulteten

Programbeskrivning

Bachelor of Science i tillämpad kemi är ett program utformat för studenter som planerar att bedriva sin doktorandutbildning eller arbete i undervisning eller kemisk industri. Detta fyraåriga program erbjuder en komplett utbildning inom kemi. Förutom grundläggande kemiska kurser omfattar den ytterligare ämnen inom tillämpad kemi, såsom Industriell växtekonomi och produktionsledning, kemisk förorening och industrisäkerhet, miljökemi, petrokemikalier, organisk kemiteknik, kemi inom livsmedelsindustrin, industriell kemi, tillämpad kemikalie Katalytik, polymerteknik, industriapotek, materialvetenskap, livsmedelsmikrobiologi och naturfytokemi, förutom praktisk utbildning i kemiska och närstående industrier eller relevanta centra eller laboratorier.... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
4 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Programmet (Major mathematics / minor education) syftar till att ge de lokala och internationella samfunden de mest framgångsrika sätten att undervisa och skapa kunskaper ... [+]

Fakultet

Naturvetenskapliga fakulteten

Programbeskrivning

Det ger framgångsrika metoder för att undervisa och anlända till nya nivåer av förståelse i ren och tillämpad matematik.

Fakulteten för matteavdelningen är förpliktigad att fortsätta undervisning och forskning på stor och utmärkt kompetensnivå.

Matematikavdelningen söker att vara ledande inom akademiska och forskningsspåren för att utöka tjänsten till sina discipliner och till mänskligheten genom att ge samhället högskoleexamen som bidrar till samhället.

Undervisa och lära

Undervisningsformer varierar beroende på kursens nivå och typ. Föreläsning är den mest använda undervisningsmetoden. Korta papper och praktiska träningstekniker används också.... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
4 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Institutionen bildades under läsåret 1992/1993. Det erbjuder för närvarande en B.Sc. Grad i djurproduktion ... [+]

Fakultet

Fakulteten för jordbruk och veterinärmedicin

Programbeskrivning

Institutionen bildades under läsåret 1992/1993. Det erbjuder för närvarande en B.Sc. Grad i djurproduktion

Vår vision sträcker sig från universitetets gemensamma vision. Avdelningen försöker leverera högkvalitativ utbildning inom djurproduktion och syftar till att ge lokalsamhället kvalificerade och utbildade specialister inom detta område. Institutionen är engagerad i grundutbildning genom kontinuerlig utvärdering och förbättring av läroplanen och genom rekrytering av kvalificerade fakultetsmedlemmar och tekniker. Det är också åtagit sig att examinera undervisning och forskning genom det MS-program som utbydas av institutionen via forskarutbildningen. Institutionen strävar efter att bli internationellt erkänd som en av de ledande avdelningarna i regionen.... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
4 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Detta program ger studenterna möjlighet att specialisera sig i studien av många biomedicinska och biotekniska kurser, och öppnar därmed nya begrepp relaterade till biotek ... [+]

Fakultet

Naturvetenskapliga fakulteten

Programbeskrivning

Detta program ger studenterna möjlighet att specialisera sig i studien av många biomedicinska och biotekniska kurser, och öppnar därmed nya begrepp relaterade till bioteknik, inklusive studier av cellproteiner, vävnadsodling, djurbiologi, molekylär genetik, cellbiologi, rekombinant DNA-teknik och immunologi . Allt detta baseras på den grundläggande allmänna informationen om biologiska och levande organismer, genom kurser som växtdiversitet, zoologi, mikrobiologi, cytologi och andra som bidrar till den vetenskapliga etableringen av eleverna som skulle göra det möjligt för dem att tillämpa bioteknik inom olika miljö-, djur- och växtfält. Dessutom ger detta program möjlighet att förbereda studenter som högkvalificerade tekniker som kan arbeta inom många områden, inklusive medicinsk forskning, biologisk och jordbruksvetenskap, läkemedelsindustrin och läkemedelsproduktion.... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
4 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Bachelor of Science i fysik - Minorelektronik (B. Sc.) Är en pre-professionell examen utformad för studenter som planerar att bli fysiker och ha en bra nivå inom elektron ... [+]

Fakultet

Naturvetenskapliga fakulteten

Programbeskrivning

Bachelor of Science i fysik - Minorelektronik (B. Sc.) Är en pre-professionell examen utformad för studenter som planerar att bli fysiker och ha en bra nivå inom elektronik, antingen genom att gå på grundskola eller genom att arbeta inom områden som är fysikberoende eller elektronik.

Detta fyraåriga program erbjuder en fullständig utbildning i fysik som en stor och mycket god kunskap inom elektronik som minor, som täcker alla viktiga ämnesområden samtidigt som studenten tillåter andra kurser inom andra områden som biologi, matematik, kemi och pedagogiska färdigheter.

Industri

Baserat på det angivna universitetsuppdraget åtar sig programmet läraraktiviteter som är direkt inriktade på krav från palestinska samhällen. Kurser omfattar ämnen inom många områden inom fysik och elektronik som är direkt relaterade till utbildning och praktiskt livsarbete. Efter examen kommer studenten att kunna engagera sig från privat och offentlig sektor som är relaterade till fysik och elektronik som utbildning, energibranschen, elföretag, kommunikationsföretag, bilföretag, underhållsteknik, olika myndigheter som National och internationella organ som är intresserade av fysik och elektronik.... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
4 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Förberedelsernas utmärkta examen har nödvändiga kompetenser för ett effektivt arbete inom finans och bankverksamhet som krävs av den lokala och arabiska arbetsmarknaden o ... [+]

Fakultet

Fakulteten för ekonomi och samhällsstudier

Programbeskrivning

Förberedelsernas utmärkta examen har nödvändiga kompetenser för ett effektivt arbete inom finans och bankverksamhet som krävs av den lokala och arabiska arbetsmarknaden och fakultetsutvecklingsavdelningen för att öka deras effektivitet i utbildning och forskning och att bidra till utvecklingen av samhället serviceaktiviteter i linje med ålderskraven inom ramen för nationella värderingar.

Programmål

Utvecklingen av kvalificerade akademiker för att möta behoven hos olika sektorer inom finans.Ge studenterna modern kunskap i arbetet i samband med lokala och globala miljöfinansierings-, investerings- och bankfält.Anslut eleverna direkt till arbetsmarknaden genom att fokusera på fältapplikationer inom specialiseringsområdet och praktisk tillämpning av kunskaper och färdigheter inom ekonomi.Utvecklingen av elevernas färdigheter och deras förmåga att inrätta vetenskaplig forskning inom finans och bank.Ge eleverna de färdigheter som behövs för användning av finansiell teknik i olika positioner av ekonomisk förvaltning och kapacitet.Utveckling av elevernas färdigheter och förmågor i kommunikation, teamarbete, analys och kreativt tänkande, problemlösning och självbyggande.Att ge eleverna färdigheten att använda det engelska språket i Finance.Utveckling av färdigheter och förmågor hos eleverna om användningen av statistiska metoder och kvantitativ relevans i beslutsfattandet.Öka medvetenheten om eleverna att svara på olika miljöförändringar för finans.... [-]
Palestina Nablus
August 2019
Heltid
4 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Programmet består av 126 kredit timmar. 92 timmar är avdelningen obligatoriska krav, 12 kredit timmar är institutionella valkrav, 18 kredit timmar är universitets obligat ... [+]

Fakultet

Fakulteten för ekonomi och samhällsstudier

Programbeskrivning

Programmet består av 126 kredit timmar. 92 timmar är avdelningen obligatoriska krav, 12 kredit timmar är institutionella valkrav, 18 kredit timmar är universitets obligatoriska krav, och 4 kredit timmar kan tas från någon avdelning på universitetet. Programmet innehåller teoretiska och praktiska kurser och utbildning i närstående organisationer. Studenterna måste genomföra ett forskningsprojekt för examen.

Industri

UtbildningMinisteriet för kommuner och kommunerPlaneringsdepartementetKlimatologi och meteorologiMiljöstudierJordbruk och markanvändningGeopolitiska frågor

Undervisa och lära... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
4 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
An-Najah National University

Programmet fokuserar på teoriundervisning och det handlar om att studera civilisationer och arv för olika nationer och deras utveckling genom åren. Historiska studier byg ... [+]

Fakultet

Humanistiska fakulteten

Programbeskrivning

Programmet fokuserar på teoriundervisning och det handlar om att studera civilisationer och arv för olika nationer och deras utveckling genom åren. Historiska studier bygger på att studera böcker, dokument och romaner för att spela in fakta och händelser och klassificera dem socialt, ekonomiskt och politiskt.

Industri

I samarbete med lokala samhällsorganisationer erbjuder avdelningen utflykter till historiska platser i Palestina.

Undervisa och lära

Institutionen ger personalen och studenterna LCD-skärmar, internetanslutning och TV. Föreläsningar använder Moodle för interaktiv kommunikation.... [-]

Palestina Nablus
August 2019
Heltid
4 år
Campusstudier
Läs mer på svenska

An-Najah National University

Address
Al-Najah University PO. Box 7 Nablus, West Bank
Nablus, Palestina
Telefon
International +970 9 234 5982