Savonia University of Applied Sciences

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Savonia yrkeshögskola är en av de största och mest mångsidiga yrkeshögskolor i Finland. Vår organisation av experter utbildar starka yrkesverksamma inom sex olika ämnesområden. Våra mångsidiga Utbildningsprogram ger studenterna möjlighet att studera som en heltid student eller vid sidan av sitt jobb (magisterexamen och specialiserade studier) eller flexibelt i Open University of Applied Sciences. Våra campus ligger i Kuopio, Idensalmi och Varkaus.

Savonia UAS vill tjäna omgivande arbetslivet aktivt. Våra FoU-verksamhet erbjuder högkvalitativa tjänster och skräddarsydda lösningar på utvecklingsbehoven hos företagen och arbetsgemenskapen. Samarbete, nätverk och internationalisering är de avgörande faktorerna för vår framgång. På Savolax är transdisciplinaritet säkras genom att organisera RDI till huvudaxlar som kallas kompetensnätverk. Dessa nätverk är Välfärds produkter och tjänster, energi, miljö och säkerhet och industriell design.

Savonia yrkeshögskola drivs av Savonia yrkeshögskola ltd. Chef för ltd och ordföranden i Savolax UAS är fru Mervi Vidgrén.

Studieavgifter

Savonia yrkeshögskola har fattat beslut om att införa studieavgifter för icke EU / EES-studenter. Terminsavgifter gäller för studenter som börjar sina studier den 1 augusti 2017 eller senare. Den terminsavgift tas ut för varje läsår och det måste betalas senast den 31 augusti.

Avgifterna är:

för kandidatexamen studier 5000 euro per läsår för masterstudier 6000 euro per läsår

Alla icke-EU / EES studenter i Savolax yrkeshögskolan kan ansöka om ett stipendium efter att de har antagits till avgiftsbelagda kandidatexamen eller Master utbildningsprogram och de har registrerat sig som närvarande. Under första läsåret stipendiet täcker 70% av undervisningsavgiften; i följande läsåren stipendiet täcker 50% av studieavgiften. För att kvalificera sig för stipendiet efter det första läsåret, måste studenterna tjäna minst 55 poäng av studier som beskrivs i deras individuella studieplanen per läsår.

Platser

Kuopio

Savonia University of Applied Sciences

Address
Savonia University of Applied Sciences
Mail: P.O. Box 6 FI-70201 KUOPIO
Street adress: Microkatu 1, KUOPIO
Tel. +358 17 255 6000
Fax. +358-17-255 5014

FI-70201 Kuopio, Finland
Telefon
+358 17 2556000