VIA University College

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

VIA University College är Danmarks största och mest internationella högskolan - även känd som ett vetenskapligt universitet - med totalt 18 500 studenter, varav 2500 är internationella studenter från hela världen.

Vårt fokus på innovation och entreprenörskap har tilldelat oss priset som Danmarks ledande företagsinriktade institution för högre utbildning både 2014 och 2018.

Våra utbildningar tillgodoser såväl nya som gamla yrken, och våra program hör till en lång tradition för högskoleutbildning i danmark. Några av våra program är mer än 100 år gamla och har därför varit en bidragande faktor för att forma och utveckla det välkända danska välfärdssamhället.

Vi täcker Region Midtjylland med totalt åtta moderna campus, som alla präglas av en dynamisk och tvärvetenskaplig miljö där studenterna träffas över program och fakulteter.

VIA erbjuder 40 gradsprogram - nästan hälften på engelska - inom följande områden:
Animering
Uppbyggd omgivning
Företag
Design
Teknik
Filma

Styrkan i våra program fortsätter att vara en kombination av forskningsbaserad teoretisk undervisning med praktiska placeringar och klinisk träning. Vårt mål är att hjälpa till med att utveckla yrkesutövning för att hitta lösningar på samhällsutmaningarna - i Danmark och internationellt.

14355_6.760_Billeder_studieportal_Billedudvalg_19.jpg

Ackreditering

VIA är certifierad innehavare av ett ERASMUS-charter. Vi är medlem i European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) och har ett kvalifikationsbevis från Folkrepubliken Kina. VIA är också Danmarks enda ackrediterade institution av Chartered Institute of Architectural Technologists (CIAT).

En annan undervisningsform

Den skandinaviska inställningen till högre utbildning är djupt rotad i de yrken där vi tränar våra studenter.

Eleverna lär sig de senaste teorierna och metoderna, deltar i forsknings- och innovationsaktiviteter och får praktisk erfarenhet genom praktisk träning.

Vi uppmuntrar studenter att engagera och utbyta idéer med enkel tillgång till lärare och personal. Vi erbjuder småklasser, simuleringsbaserad träning och e-learning.

14350_6.760_Billeder_studieportal_Billedudvalg_14.jpg

R

Forskning, utveckling och entreprenörskap är integrerade delar av våra program. VIA har under flera år blivit den mest entreprenörsinriktade institutionen i Danmark med 25% av studenterna som deltar i innovationsaktiviteter.

Våra 21 forskningscentra utför projekt som är praktiskt ledda, tvärvetenskapliga och alltmer internationella. Vi deltar och leder nationella och internationella forskningsprojekt och strävar efter att vara en föredragen partner inom vårt område.

14349_6.760_Billeder_studieportal_Billedudvalg_4.jpg

Platser

Herning

Address
VIA University College Campus Herning Birk Centerpark 5 DK-7400 Herning Denmark
7400 Herning, Danmark

Horsens

VIA University College - Campus Aarhus C

Address
VIA University College Campus Horsens Chr. M. Oestergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Denmark
8700 Horsens, Danmark
Telefon
+45 87 55 00 10

Aarhus

Address
VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen nr. 24 DK-8000 Aarhus C
8000 Aarhus, Danmark