Roskilde Business College

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Roskilde Business College är bland de äldsta företag högskolor i Danmark. Grundades 1869, har högskolan varit en viktig del av utbildningssektorn i Roskilde i mer än ett sekel. Kollegiet är beläget i staden Roskilde, som ligger bara 20 minuter med tåg från Köpenhamn. Roskilde Business College erbjuder utbildning för ungdomar och vuxna i en modern studiemiljö med stimulerande akademisk utbildning i kombination med inslag av allmänbildning och social kompetens, och framåtblickande undervisningsmetoder. &nbsp Utveckling och kvalitet Campus Roskilde (Business & IT) har en lång och stolt tradition som kombinerar spetskompetens med en dynamisk och innovativ kultur. Vårt mål är att vara bland de bästa utbildningsinstitutionerna i vår region när det gäller utbildning. I enlighet med dansk lagstiftning har vi genomfört en kvalitets begrepp och politik där vi båda undersökning bland vår personal såväl som studenter. Det övergripande målet är att ha en solid grund för att utveckla den årliga handlingsplan som syftar till att möta våra användare ännu bättre. Du kan läsa mer om vårt kvalitetskoncept här. &nbsp&nbsp Student Undersökningar Campus Roskilde (Business & IT) genomför årligen en opinionsundersökning bland elever i alla våra program. Bland annat gör undersökningen högskolan för att förbättra både undervisning och college miljö. Benchmark Undersökningar En liknande undersökning genomförs samtidigt på alla affärsområden högskolor i Danmark. På detta sätt högskolorna kan jämföra resultat och lära av dessa högskolor som gör särskilt bra i vissa områden. Denna undersökning kallas riktmärket undersökningen.

Platser

Roskilde

Address
Roskilde Handelsskole
Bakkesvinget 67

4000 Roskilde, Danmark