c

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Metropolitan University College Med ökad medvetenhet om den ständigt föränderliga dynamiken i en globaliserad värld, ser Metropolitan University College mot det internationella samfundet att söka partnerskap och samarbete för utbyte av kunskap och insikt. Som partner och innehavare av Erasmus University Charter, inom ramen för EU: s program för livslångt lärande, är Metropolitan University College åtagit sig att förbättra tillgången till och insyn i utbildningssystemen i Europa, i synnerhet för att främja samstämmighet mellan utbildningar och utbildning och genom att förbättra flexibelt lärande vägar mellan de olika systemen. Metropolitan University College anordnar ett stort antal student- och lärarutbyte, både för studieperioder och praktik; några organiserade och stöds av programmet för livslångt lärande.

Vision Metropolitan University College syftar till att ge ett positivt bidrag till samhället. Metropolitan hjälper aktivt för att lösa de utmaningar välfärdsstaten och att formulera dagordningen för välfärdssamhället i framtiden. Detta görs genom att förbättra program som syftar till de människor som kommer hantera välfärdssektor framtiden och genom att erbjuda möjligheter till livslångt professionella lärande, både genom forskning och utvecklingsarbete samt genom fortlöpande och vidareutbildningsprogram som ger relevanta kvalifikationer. Genom att kombinera nuvarande praktisk kunskap med nya teoretiska insikter, Metropolitan hjälper till att utveckla de yrken inom hälso- och välfärds. Metropolitan har ett nära samarbete med den offentliga och privata sektorn, forskningscentra, utbildningsinstitutioner, regioner, kommuner, regeringen, ministerier och partners utomlands. Metropolitan fokus ligger på världen omkring oss och om hur man ansöker våra kärnkompetenser för att driva på utvecklingen och skapa mervärde. Utveckla praxis innebär inte bara erbjuda tjänster som efterfrågas idag; Metropolitan vill också att utveckla lösningar för morgondagen. För att återspegla detta, har Metropolitan antagit motto: Kunskap som fungerar - kunskap som utmanar. Metropolitan ger möjligheter, identifierar lösningar och sätter dagordningen för den framtida välfärdssamhälle - det är från dessa aktiviteter som vi härleder vår mening och vårt uppdrag. Besök vår blogg: www.gnhblog.com

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se Kandidatexamen »

Program
Kontakt

Professionshøjskolen Metropol - Bachelor's Degree in Global Nutrition and Health

Adress, rad 1 Metropolitan University College Sigurdsgade 26
2200 Köpenhamn, Danmark
Hemsida http://www.phmetropol.dk/gnh
Telefonnummer +45 72 48 79 00