Niels Brock Copenhagen Business College

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Lär känna Köpenhamns Business College, som ingår i Niels Brock. Niels Brocks historia går tillbaka över 130 år. Lär dig om historien, värderingar, organisation och utbildningar som erbjuds av Danmarks största utbildningsanstalt.

115397_20180620_NielsBrock_Copenhagenlife_204.jpg

Om Handelshögskolan i Köpenhamn

Att skära en lång historia kort ...

Niels Brock har funnits i många år, men det hindrar oss inte från att förbättra och förnya företagsskolan. Vi vägrar helt enkelt att släppa och springa på rutin. Istället strävar vi efter att utveckla och införliva den senaste kunskapen och tekniken i våra utbildningsmetoder. Att kombinera traditioner som byggts upp under årtionden med nya metoder resulterar i en solid och samtida utbildning som förbereder eleverna till nästa steg i sina karriärer och ger dem rätt kompetens för företagsvärlden.

Kärnvärderingar

På Niels Brock strävar vi efter att skapa ett klimat för intellektuell och vetenskaplig tillväxt. Mångfald och inkludering är nycklar för att säkerställa att vi erbjuder en högsta kaliberutbildning. Niels Brock är engagerad i mångfalden i alla dess dimensioner, bland annat en mångsidig representation vid universitetet, ett mångsidigt samhälle med synpunkter och bakgrunder, samt acceptans av de komplexa identiteterna inom alla individer som är anslutna till universitetet. Niels Brock anser att institutionen kommer att bli starkare till följd av en mångfaldig befolkning av studenter, fakulteter, personal och styrelseledamöter. Niels Brock värderar alla individer som försöker delta i och förbättra oss i vår högre utbildning, oavsett ursprung, kön, ålder, socioekonomisk klass, etnicitet, religiös tro, sexuell läggning och funktionshinder.

Mission och Vision

Niels Brock strävar efter att erbjuda relevanta utbildningsmöjligheter, vilket ger den danska näringslivet konkurrenskraftiga kompetenser.

Uppdrag

På Niels Brock förbinder vi oss att vara ambitiösa och bestående när de utvecklar och erbjuder relevanta utbildningsmöjligheter, vilka:

  • Ge den danska näringslivet rätt kompetens
  • Optimerar möjligheterna för enskilda studenter.

Detta är Niels Brocks bidrag till den danska konkurrensförmågan.

115401_20180620_NielsBrock_Copenhagenlife_146.jpg

Syn

Ambitionen för Niels Brock är att vara den mest internationella och innovativa företagshögskolan i Danmark - erkänd för våra medarbetare som optimerar och underlättar studenternas inlärningsprocess.

Rättslig status och ackrediteringar

Niels Brock Copenhagen Business College är ett officiellt erkänt danska yrkeshögskolan som erbjuder yrkesutbildningsprogram som är ackrediterad av staten enligt konsolideringslagen om yrkesutbildning nr. 1269 av 29 november 2017.

Niels Brock arbetar som en internationell skola som erbjuder postkursprogram på grundval av

  • Ett franchiseavtal med De Montfort University, Leicester, Storbritannien
  • Ett franchiseavtal med Middlesex University, London, Storbritannien
  • Ackreditering av American Accreditation Council of Independent Högskolor och Skolor (ACICS)

Det amerikanska bachelorprogrammet; Civilekonom, erkänns vara jämförbar med en danska kandidatexamen inom företagsekonomi. Därför är utexaminerade från Civilekonomen i företagsekonomi berättigade att söka efter forskarutbildning på danska institutioner. Läs mer här:

Observera att tillämpning av krediter som uppnåtts på Niels Brocks bachelorprogram (ackrediterad av ACICS) för tillträde till en annan institution är ett beslut som uteslutande gjorts av universitetet eller högskolan som studenten tillämpar. Niels Brock ger inget uttryck för överföringen av krediter som uppnåtts i bachelorprogrammet.

Niels Brock - Handelshögskolan i Köpenhamn ger varje år ett antal utvärderings- och ackrediteringsdokument. Vi vill se till att studenterna får bästa möjliga utbildning. Läs mer om våra ackrediteringar.

Ackrediterad medlem, ACICS

Niels Brock Copenhagen Business College är ackrediterad av ackrediteringsrådet för oberoende högskolor och skolor för att tilldela den amerikanska kandidatexamen i företagsekonomi. Akkrediteringsrådet för oberoende högskolor och skolor (ACICS) är listat som en nationell (amerikansk) erkänd ackrediteringsbyrå av American Council for Higher Education Accreditation och American Department of Education *. Här hittar du våra utvärderingar, kataloger och CAR för ACICS-ackrediterade program.

* Institutionen för utbildning pausade sitt erkännande av ACICS från december 2016 till april 2018.

115400_NielsBrock_SunnyCopenhagen035.jpg

Fakulteten

Copenhagen Business College ligger mitt i Köpenhamns hjärtat, några steg från centralstationen Nørreport, de viktigaste shoppinggatorna och den berömda hamnen "Nyhavn". Fakultetsbyggnaden ligger i en nyrenoverad klassisk universitetsbyggnad.

Förutom att vara ledare inom sina akademiska områden har många av våra fakultetsmedlemmar också praktisk erfarenhet som analytiker, chefer, konsulter, företagare, investerare, rådgivare, styrelseledamöter, författare och chefer.

Mötesrum

Om du vill boka ett mötesrum för grupparbete, kontakta Front Office.

Bibliotek och Open Learning Center

Biblioteket och Open Learning Center for International Students ligger på Bispetorvet, 1-3 på bottenvåningen i byggnaden.

Biblioteket är specialiserat på material som används i eller är relaterat till kurser undervisade på Handelshögskolan i Köpenhamn. Samlingen innehåller olika läroböcker, tidningar, akademisk litteratur, tidskrifter och databaser. Alla studenter, personal och lärare är välkomna att använda biblioteket.

Biblioteket har datorer och tillgång till Internet, samt platser att studera och arbeta i grupper.

Internet och utskrifts kopia faciliteter

Trådlösa Internetanslutningar tillhandahålls på fakulteten så att studenterna kan komma åt webben från sina bärbara datorer och smartphones.

Kopiatorer och skrivare finns i källaren så att studenterna kan skriva ut, kopiera och skanna dokument.

115399_NielsBrock_SunnyCopenhagen096.jpg

Platser

köpenhamn

Address
Bispetorvet 1-3
1167 köpenhamn, Danmark