Universidade de Caxias do Sul

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Universidade de Caxias do Sul - UCS är ett brasilianskt högskolor som karaktäriseras som en institution som tillhör samhället. Dess verksamhet täcker direkt den nordöstra delen av delstaten Rio Grande do Sul, som ligger i den sydligaste delen av landet. Det är en del av Fundação Universidade de Caxias do Sul, som är en medlem av "Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas" - COMUNG (en förening som förenar högskolor i Rio Grande do Sul) en medlem av "Associação Brasileira das Universidades Comunitárias" - ABRUC (en förening som förenar gemenskapens högre utbildningsinstitutioner i Brasilien); av "Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras" - CRUB (presidiet för brasilianska universitet); och till "Fórum das Instituições de Ensino Superior Gaúchas" (Forum för högre utbildning Institutionen i Rio Grande do Sul). 1 Internationellt är UCS medlem i "Associação das Universidades de Língua Portuguesa" - AULP (Association of Portuguese-speaking Universities); "Organização Universitária Interamericana" - OUI; och "Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria" - RLCU (Latinamerikanska Nätverket för Universitetssamarbete), bland annat. Universidade de Caxias do Sul grundades 1967 och är det äldsta universitetet i regionen. Det byggdes på en kollektiv insats av samhället och drivs fortfarande i enlighet med engagemang och engagemang från olika samhällssegment som tror på högre utbildning som en källa för social utveckling. De är representerade i styrelsen för den stödjande stiftelsen av offentliga myndigheter - från stad, stat och federal nivå - och av enheter som representerar grupper i det civila samhället. 2

Uppdrag och vägledande principer

Uppdraget och vägledande principer som styr Universidade de Caxias do Suls verksamhet inom sina olika verksamhetsområden är resultatet av en bred deltagande process som innebär att alla akademiska institutioner lägger fram institutionens handlingsplaner för de kommande tio åren och därigenom säkerställer sin egen och unik identitet.

Fokus

Kunskap

Syn

Att vara väsentlig för en hållbar utveckling vad gäller kunskap.

Uppdrag

Att producera, systematisera och socialisera kunskap med kvalitet och relevans för hållbar utveckling.

principer

  • Respekt för människor - Människor kommer alltid att värderas och respekteras som individer och medborgare.
  • Socialt ansvar - Den gemensamma tillgången är kriteriet som styr universitetets verksamhet.
  • Institutionell behörighet - UCS kommer att söka en permanent kvalifikation av sin personal, struktur; organisatoriska processer samt program och åtgärder.
  • Utbredning av institutionellt intresse - De institutionella intressena bör överdriva de enskilda, vilket säkerställer mångfaldens samexistens.
  • Innovation - En strävan efter vetenskaplig innovation, tekniskt och kulturellt samarbete borde styra institutionens åtgärder.
  • Lokal och global integration - Universitetet kommer att söka ett samtidigt deltagande i lokala, regionala, nationella och internationella planer.
  • Demokratisk förvaltning - Universitetet kommer att främja den demokratiska erfarenheten genom att söka det akademiska samhällets deltagande i planerings- och förvaltningsförfarandena.
  • Engagemang för miljön - Universitetet bör främja och delta i åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling med det yttersta målet att bevara livet.
  • Autonomi - Universitetet bevarar den nödvändiga utbildningen och vetenskapen, administrativ, disciplinär och finansiell och kapitalförvaltningens autonomi för att säkerställa att dess uppdrag uppfylls.
  • Hållbarhet - Universitetet kommer att söka ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genom en effektiv och effektiv förvaltning.

3

Platser

Caxias do Sul

UCS

Address
Universidade de Caxias do Sul
Main Campus: Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 - CEP 95070-560 - Caxias do Sul - RS - Brazil

95070-560 Caxias do Sul, Delstaten Rio Grande do Sul, Brasilien
Telefon
+55 54 3218-2100

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium