Keystone logo
Yildiz Technical University

Yildiz Technical University

Yildiz Technical University

Introduktion

Uppdrag: Vårt uppdrag är att skapa ett universitet som pionjärer för utbildning, vetenskaplig forskning, teknisk utveckling och konstnärligt arbete som syftar till att utveckla samhället och öka livskvaliteten inom en förståelse för nationell och internationell solidaritet. och utbildar kreativa, företagsamma, ifrågasättande och etiska studenter utrustade med universella värden, som ständigt förnyar sig, strävar efter livslångt lärande och kan analysera och syntes.

Vision: Vår vision är att bli ett av de mest föredragna världsuniversiteten med vår utbildnings-, forsknings- och kulturmiljö.

Platser

  • Istanbul

    Yıldız, 34349 Beşiktaş/İstanbul, Turkey, , Istanbul

    Frågor