Keystone logo
University of Mauritius

University of Mauritius

University of Mauritius

Introduktion

Om oss

University of Mauritius (UoM) ligger i Reduit, en liten stad i hjärtat av Mauritius. UoM grundades 1965 med ett i huvudsak nationellt perspektiv. Till en början hade universitetet tre skolor, nämligen jordbruk, administration och industriteknik. Med tiden har det utökats till att omfatta fem fakulteter, nämligen jordbruk, teknik, juridik och management, naturvetenskap och samhällsvetenskap och humaniora. För att förbättra sitt traditionella undervisningssätt ansikte mot ansikte använder universitetet sig av innovativa lärandeteknologier som distansutbildning och onlineinlärning. Under åren har UoM utvecklats till att vara landets främsta universitet, med fokus på forskning och konsulttjänster och utveckling av ett grund- och forskarutbildningsprogram för att möta kraven i den mauritiska ekonomin.

Vision och uppdrag av universitetet

Syn

Att positionera UoM som forskningsinriktat och entreprenörsuniversitet.

Denna nya vision ger UoM möjlighet att spela en aktiv roll för att bygga den mänskliga, intellektuella, affärs- och sociala kapital som krävs för att vårt land ska utveckla en innovationsbaserad ekonomi.

För att uppnå denna vision har UoM inte bara utvecklat trepartsförhållandet (UoM-Government-Industry) utan samverkar också nära med samhället i vad som är tänkt som en fyrdubbla helix av innovation, som beskrivs nedan:

117248_ScreenShot2019-06-25at10.41.20AM.png

Uppdragsbeskrivning

Att utveckla ekosystemet för lärande i världsklass, effektfull och innovativ forskning för att trivas, samt att främja en entreprenörskultur till förmån för Mauritius och samhället i allmänhet.

Platser

  • Réduit

    80837, , Réduit

Frågor