Keystone logo
University of Massachusetts Amherst Stockbridge

University of Massachusetts Amherst Stockbridge

University of Massachusetts Amherst Stockbridge

Introduktion

Stockbridge School of Agriculture är central för uppdraget från University of Massachusetts Amherst. Vi bygger på en historisk tradition och ett offentligt åtagande att stödja hållbart lokalt, nationellt och globalt jordbruk genom forskning och utbildning i ekonomisk vitalitet, miljöintegritet och social rättvisa i hållbara landskap och jordbrukssystem.

Stockbridge School of Agriculture engagerar studenter för att bli framtida ledare, beslutsfattare och kritiska tänkare och skapa karriärmöjligheter i en snabbt föränderlig värld. Vidare tillhandahåller vi forskningsbaserad information till yrkesverksamma inom grönindustrin, yrkesverksamma inom hästar, jordbrukare, allmänheten, beslutsfattare och andra inom jordbruket för att utveckla och främja innovativa lösningar på befintliga och nya problem relaterade till hanterade ekosystem.

Platser

  • Amherst

    Amherst, Amerikas förenta stater

    Frågor