Keystone logo
University of Gothenburg

University of Gothenburg

University of Gothenburg

Introduktion

Göteborgs universitet har cirka 38.000 studenter och 5.900 anställda. Det är en av de stora universiteten i norra Europa. Vi är också en av de mest populära universiteten i Sverige - Göteborgs universitet har flest sökande till många program och kurser. Universitetets ungefär 40 olika avdelningar täcka de flesta vetenskapliga discipliner, vilket gör den till en av Sveriges bredaste och mest omfattande lärosäten. I ett internationellt perspektiv är också Göteborgs universitet ovanligt omfattande, med banbrytande forskning inom en rad dynamiska forskningsområden. Samarbete med Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samhället i stort och handeln och industrin har genomgående stärkts och intensifierats de senaste åren, liksom internationella kontakter och samarbetsprojekt med partners utomlands.&nbsp&nbsp Åtagit sig att en hållbar utveckling Göteborgs universitet var en av de första universiteten att underteckna Copernicus stadga för hållbar utveckling 1993. Universitetet åtagit därmed sig till en hållbar utveckling inom forskning, utbildning samt miljö förvaltning, dvs inköp, avfallshantering och kemikalier mm &nbsp&nbsp Centres of kompetens och forskning vid Göteborgs universitet Ett kompetenscentrum och forskning fungerar som en mötesplats för studenter och forskare samt representanter från de kommersiella, industriella och offentliga sektorn. Centres of kompetens och forskning är tvärvetenskaplig och kan omfatta flera akademiska ämnen, områden lärare och institutioner för högre utbildning. Syftet med dessa centra är att hantera områden och ämnen av intresse som av naturen spänner över flera akademiska discipliner. Det finns cirka 30 kompetenscentra och forskning vid Göteborgs universitet. Det finns också andra interaktion och grupper nätverk.

Platser

  • Gothenburg

    University of Gothenburg Vasaparken, SE-405 30 , Gothenburg

    Frågor