Keystone logo
University Of Applied Forest Sciences Rottenburg

University Of Applied Forest Sciences Rottenburg

University Of Applied Forest Sciences Rottenburg

Introduktion

Våra studenter uppskattar den trevliga atmosfären och den personliga interaktionen. Utbildningsinnehållet i kurserna baseras på framtida områden som är relevanta för arbetsmarknaden. Med nästan 1200 studenter är Rottenburg University of Applied Sciences ett litet men framtidsinriktat universitet med en tydlig kärnprofil.

I sina studiekurser utvecklar universitetet sektorsövergripande lösningar inom områdena skogsbruk, virkesförvaltning, natur- och miljöskydd, landskapsplanering, vattenförvaltning, hållbar regional förvaltning och förnybar energi. Fokus ligger på den materiella och energiska användningen av (skog) biomassa, användningen av det knappa resursvattnet och internationellt utvecklingssamarbete.

Syftet med alla kurser är att förmedla kunskap och färdigheter för ett ansvarsfullt och hållbart utnyttjande av naturresurser. För detta framtidsinriktade utbildningserbjudande har HFR mottagit flera utmärkelser från UNESCO och vunnit universitetstävlingen "Profil och samarbete - Excellence Strategies för små och medelstora universitet" vid Stifterverband der Deutschen Wissenschaft.

Platser

  • Rottenburg

    Schadenweilerhof,1, 72108, Rottenburg

    Frågor