Keystone logo
University Of Central Asia

University Of Central Asia

University Of Central Asia

Introduktion

University Of Central Asia ( UCA ) är ett privat, ideellt, sekulärt universitet. Uppdraget för University Of Central Asia är att främja den sociala och ekonomiska utvecklingen i Centralasien, särskilt dess bergssamhällen, genom att erbjuda en internationellt erkänd standard för högre utbildning och göra det möjligt för folk i regionen att bevara sitt rika kulturarv som tillgångar för framtiden.

University Of Central Asia försöker bidra med ledarskap, idéer och innovationer till regionens övergångsekonomier och samhällen genom pedagogiska och kraftfulla forskningsprogram som producerar kunniga, skickliga och kreativa akademiker.

University Of Central Asia är en internationell strävan som bygger på partnerskap som främjar utbyte av information och resurser, skapar möjligheter och främjar excellens inom högre utbildning inom och utanför Centralasien.

Platser

  • Bishkek

    Toktogul Street,138, 720001, Bishkek

    Frågor