Keystone logo
Tohoku University Of Community Service And Science

Tohoku University Of Community Service And Science

Tohoku University Of Community Service And Science

Introduktion

Idag är Shonai-området i det övre västra hörnet av Tohoku-regionen full av kreativitet och företagande. Denna nya anda har gett upphov till ett nytt universitet. Det tjugonde århundradet var den tid som fokuserade på pengar och materiella varor, och på kapital och marknadens styre; men det tjugoförsta århundradet är en tid för människor och sinne / hjärta, som vi kallar ”Koeki”. Detta kommer att bli en värld där barn kommer att kunna leva som de ska och människor så mänskligt som de kan. Globaliseringens hastighet har accelererat under det tjugoförsta århundradet och människor runt om i världen har konfronterat allvarliga och ibland alltmer immateriella friktioner mellan kulturer, religioner och tankar. Vi inser att inte bara hela länder och kontinenter utan också små samhällen har anslutit sig till en global värld. På vårt universitet kommer studenter att bredda sina sinnen och fördjupa sin specialistkunskap genom vår utbildning för att svara på dessa förändringar i social etnografi och för att bidra till en harmonisk utveckling av kulturutbyte, välfärd och ekonomi. Vi förväntar oss att våra studenter ska kunna förstå de olika värderingarna och kulturerna och att de kan hitta ett sätt mot ett mer pålitligt och symbiotiskt samhälle.

Platser

  • Sakata

    Sakata, Japan

    Frågor