Keystone logo
© Eva Dang
Scotland's Rural College SRUC

Scotland's Rural College SRUC

Scotland's Rural College SRUC

Introduktion

Vårt uppdrag är att

  • Skapa och mobilisera kunskap och talang. Samarbetar lokalt och globalt för att gynna Skottlands naturekonomi.
  • En naturlig ekonomi som drivs av ansvarsfull användning av våra naturresurser, människor, mark, energi, vatten, djur och växter.
  • En naturlig ekonomi som stöder ett sammanlänkat, delat levande system som skapar möjligheter och välstånd.
  • En naturekonomi som är flerskalig, dynamisk och motståndskraftig genom kreativ ledning och medveten vårdnad.

Platser

  • Aberdeen

    Aberdeen, Storbritannien

    Frågor