Keystone logo
Private University of Education

Private University of Education

Private University of Education

Introduktion

I en globaliserad, mångkulturell och pluralistisk värld bidrar akademisk rörlighet och internationellt pedagogiskt samarbete, i betydelsen "vänvänliga projekt", väsentligt till framgångsrik och fredlig samexistens.

Som framgår av de nuvarande globala migrationsrörelserna har kommunikation med människor från andra kulturer och främmande språkliga bakgrunder, lärande av varandra, förmåga att få sin mening över, blivit nyckelkompetenser under 2000-talet.

Som den österrikiska filosofen Wittgenstein formulerade det i sina filosofiska utredningar, "Gränserna för mitt språk betyder gränserna för min värld."

För att ständigt utvidga dessa gränser och undvika att fastna i solipsistiska och ekologiska smalheter, ger Private University of Education , bispedomen Linz framträdande för akademisk internationalisering.

Platser

  • Linz

    Salesianumweg 3, 4020 Linz, , Linz

    Frågor