We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Pazmany Peter Catholic University - PPKE

Pazmany Peter Catholic University - PPKE

Pazmany Peter Catholic University - PPKE

Introduktion

Pázmány Péter Catholic University (PPCU) är en statsgodkänd högre utbildningsinstitution som drivs av den katolska kyrkan och styrs av den ungerska katolska biskopskonferensen. Kongregationen för den katolska utbildningen av den apostoliska heliga stolen i sitt dekret nr 1151 (den 25 november 1999) förklarade att Pázmány University hade inrättats och godkänts direkt av Holy See.

Universitetet har en rättslig enhet både i den katolska kyrkans rättssystem och Ungerns stat. I den katolska kyrkan betraktas institutionen som en officiell kyrklig juridisk enhet. PPCU utgör ett unikt segment av den ungerska högre utbildningen som en icke-regional institution med nationell täckning som är medlem i ett internationellt forskningsuniversitetsnätverk.

Platser

  • Budapest

    Szentkirályi utca,28, 1088, Budapest

    Frågor