Keystone logo
Pacific Coast University For Workplace Health Sciences

Pacific Coast University For Workplace Health Sciences

Pacific Coast University For Workplace Health Sciences

Introduktion

Förverkliga din potential vid Pacific Coast University For Workplace Health Sciences (PCU-WHS)

Att lära känna Kanadas nyaste universitet ger denna introduktionsvideo en kort översikt över PCU-WHS inklusive perspektiv hos relevanta intressenter.

Pacific Coast University For Workplace Health Sciences (PCU-WHS) är ett ideellt universitet för specialändamål med huvudkontor i Port Alberni, British Columbia, och grundades genom en lag från provinsens lagstiftare.

Studie och forskning fokuserar på de förhållanden och medel genom vilka hälsa och säkerhet, arbetsförmåga och välbefinnande hos människor på arbetsplatsen förbättras, upprätthålls, stöds eller minskas. Ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt tillämpas bland annat inom funktionshindringshantering, arbetsmiljö, hälsofrämjande, personalhantering och yrkesrehabilitering.

Platser

Platser
  • Port Alberni

    Cherry Creek Road,4755, V9Y 0A7, Port Alberni

    Frågor