Keystone logo
Mississippi College School of Humanities and Social Sciences

Mississippi College School of Humanities and Social Sciences

Mississippi College School of Humanities and Social Sciences

Introduktion

Mississippi College, anslutet till Mississippi Baptist Convention, är ett privat, samutbildande, kristet universitet för fri konst och vetenskap.

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap uppmuntrar studenter att uppskatta rikedomen i mänsklig erfarenhet, att främja en förståelse för mänskligt beteende, värderingar och prestationer som kommer att tjäna studenter under hela deras liv.

Platser

  • Clinton

    South Capitol Street,200, 39056, Clinton

    Frågor