Keystone logo
HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences

Introduktion

HZ University of Applied Sciences ligger i sydvästra Nederländerna. Med en befolkning på cirka 4 800 nationella och internationella studenter är vi ett litet universitet med ett personligt förhållningssätt. HZ erbjuder högkvalitativa utbildningar. Sedan 2011 - alltså under de senaste elva åren - har HZ varit bland de tre främsta holländska multidisciplinära yrkeshögskolorna.

Som yrkeshögskola fokuserar vi på praktikbaserad utbildning och forskningsmöjligheter. Vårt nära samarbete med näringslivet, olika forskningscentra och vårt globala nätverk av partneruniversitet är av största vikt.

Om oss

HZ har cirka 4 800 studenter fördelade på fyra studieår och ett 25-tal kandidatprogram, varav åtta undervisas på engelska. Cirka 500 studenter kommer från länder utanför Nederländerna, så vi har en fantastisk blandning av holländska och internationella studenter. Enkel matematik kommer att berätta att med sådana siffror kommer klasserna att bli små.

Där studenter spelar roll

Lärare och personal lägger stor vikt vid individuell coachning. Din studiecoach hjälper dig att välja kurser och utforska dina karriärmöjligheter. Fråga alla internationella studenter så berättar de att lärarna och handledarna är tillgängliga för att hjälpa dig vid behov. HZ har också faciliteter och individuella tjänster för studenter med funktionshinder eller kronisk sjukdom.

Vår professionella expertis

Som ett universitet för tillämpad vetenskap har vi positionerat oss som experter på vatten, energi och vitalitet. Våra program är helt i linje med dessa spjutspetsar.

På toppen

Varje år håller "Keuzegids Hoger Onderwijs" (Guide to Higher Education) en undersökning av högre utbildning i Nederländerna. Sedan 2011 har guiden rankat HZ bland de tre bästa multidisciplinära holländska yrkeshögskolorna. Kvaliteten och tillgängligheten hos våra föreläsare och de små studentgrupperna hör till HZ:s tillgångar. Men även klassrummen, arbetsplatserna och datorfaciliteterna bedömdes som utmärkta.

Kvalitet och ackreditering

HZ i topp 3

Nederländerna rankas konsekvent bland de bästa utbildningssystemen i världen. Varje år håller '' Keuzegids Hoger Onderwijs '' en guide för högre utbildning i Nederländerna. HZ har rankats i de tre bästa tvärvetenskapliga högskolorna sedan 2011.

Ackreditering

HZ är ett statligt finansierat universitet för tillämpad vetenskap (HBO). För att få statlig finansiering i Nederländerna måste instituten ständigt uppfylla ett antal kvalitetskrav. Kvaliteten på avdelningarna och programmen utvärderas regelbundet av erkända VBI: s (Visiting Assessment Organisations) från ministeriet för utbildning, kultur och vetenskap.

Kandidatprogrammen, inklusive de engelskspråkiga programmen, som undervisas vid HZ har ackrediterats av NVAO (Netherlands-Flemish Accreditation Organisation) baserat på internationella överenskommelser.

Uppdragsbeskrivning

Vi är ett kunskapsinstitut med en global orientering, med en specifik inriktning inom hållbarhet & vatten, säkerhet, innovation & företagskunskap.

De olika målgrupperna kan bemästra sina valda kompetenser via skräddarsydd utbildning, för en livslång karriär i ett mångkulturellt och mångformigt samhälle. Vi vill vara en partner till företag, institut och myndigheter för att tillgodose alla deras kunskaps- och innovationsbehov. Vi fokuserar därför på ett antal spjutspetsar, vilket gör oss attraktiva för en marknad som sträcker sig långt utanför de regionala och till och med landsgränserna. Dessa spjutspetsar är hållbarhet och vatten, säkerhet och innovation & företagsamhet. Detta understryks också på nytt av förekomsten av föreläsare inom dessa specifika områden.

Varje person räknar

Ett uppdrag är också ständigt inbäddat i en uppsättning 'värden', som ger vägledning för tankar och handlingar. Våra kärnvärden är kvalitet, personlig utveckling, ömsesidig respekt och professionell inriktning. Olika HZ-platser och dokument betonar också den uppmärksamhet som krävs för etniska frågor och tolkningsfrågor, både i allmänhet och i professionella situationer. Vi vill vara ett samhälle där varje människa räknas och där varje människa ses som en individ, där samarbete står högt på prioriteringslistan och där det finns ömsesidig respekt för utvecklingsmöjligheterna för alla involverade.

Ranking

Högskolor för tillämpad vetenskap i Nederländerna ingår vanligtvis inte i världsomspännande universitetsrankning. Därför har holländska organisationer skapat sina egna standarder för rangordning av dessa typer av institutioner.

Nationell studentundersökning

Nationale Studenten Enquete (NSE), känd som National Student Survey på engelska, är en årlig undersökning som skickas ut till studenter som följer ett program inom högre utbildning. Stiftelsen Studychoice123 (på nederländska Studiekeuze123), ett initiativ från organisationer för högre utbildning, ansvarar för NSE och samarbetar med utbildningsministeriet. Studychoice123 ber alla lärosäten att delta i den nationella studentundersökningen varje år. Frågor som rör professorernas kvalitet, studien, förvärvade färdigheter och utbildningar, provning och bedömning samt annan relevant information. Resultaten av NSE är endast tillgängliga på holländska.

Keuzegids rankning

Keuzegids är den enda oberoende guiden som publiceras årligen av Centrum Hoger Onderwijs Informatie (Higher Education Information Center). En av de fem publicerade rapporterna, "HBO heltidsstudier" (HBO Voltijd), bedömer och jämför kvaliteten på studieprogram vid högre professionella universitet i Nederländerna kritiskt.

Resultaten tar hänsyn till både studenters och universitetens perspektiv. Rankingen baseras i allmänhet på data om programmets framgångsfrekvens, expertutlåtanden från ackreditering av program och studentåsikter hämtade från resultaten från NSE.

HZ i rankingen

Sedan 2011 har HZ ständigt varit bland de tre främsta holländska yrkeshögskolorna, med flera program på nummer 1 och i topp 3.

Platser

 • Vlissingen

  Edisonweg 4, 4382 NW, Vlissingen

  • Middelburg

   Het Groene Woud 1-3, 4331 NB, Middelburg

   • Velp

    Larensteinselaan, 26-A, 6882 CT, Velp

    Frågor