Keystone logo
Global School for Entrepreneurship

Global School for Entrepreneurship

Global School for Entrepreneurship

Introduktion

Med vår kandidatexamen, 90-dagarsprogrammet och pre-mastern, gör vi det till vår verksamhet att göra starten av ditt företag till en upplevelse en gång i livet. Genom att förse dig med programmet för att utveckla färdigheterna och få kunskapen hjälper vi dig att ta dig upp i livet som entreprenör.

Som elev på vår skola kommer du att dra nytta av vår djupgående erfarenhet av startups. Från de 25 000 startups vi redan har arbetat med, lärde vi oss att endast en liten del av universitetsprogrammen som erbjuds dem var verkligen relevanta. Så vi utvecklade ett program som vänder sig till förstagångsentreprenörer och som hjälper dem att frigöra sin fulla potential samtidigt som de bygger upp sin verksamhet. Våra elever lär sig att ta kontroll i oförutsägbara situationer, hantera obehag, finna sitt mod och gå framåt. Dessa är färdigheter som kräver självkännedom och personlig utveckling. Deras användbarhet sträcker sig långt utanför den professionella sfären; de kommer att gynna dig under hela ditt liv.

Platser

  • Amsterdam

    Amsterdam, Nederländerna

Frågor