Keystone logo
Ensign College

Ensign College

Ensign College

Introduktion

Ensign College är en institution för högre utbildning grundad och sponsrad av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Skolans uppdrag är att utveckla kapabla och pålitliga lärjungar till Jesus Kristus.

Som institution söker och följer vi råd och vägledning från inspirerade ledare i harmoni med Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, dess syften och för att uppfylla vårt uttalade uppdrag.

För att överensstämma med uppdraget från Ensign College att utveckla kapabla och betrodda lärjungar till Jesus Kristus är högskolan inriktad på att hjälpa studenter/elever att visa följande nyckelfunktioner: LAGARBET OCH LEDARHET för att skapa och upprätthålla en kultur av förtroende, vision och ständiga förbättringar som tillför värde till en organisation; KOMMUNIKATION för att dela information i olika målgrupper, lägen och miljöer för ömsesidig förståelse och uppbyggnad; TEKNISK FÄRDIGHET för att visa kunskap, färdigheter och förmågor att utföra specifika uppgifter genom rätt system, processer och verktyg; PROBLEMLÖSNING för att analysera komplexa problem och skapa kreativa lösningar som stöds av informerade bevis; PROFESSIONALISM att uppvisa beteenden som återspeglar en moralisk grund för stark etik och ansvarsskyldighet.

Platser

  • Salt Lake City

    North 300 West,95, 84101, Salt Lake City

    Frågor