Keystone logo
Dar Al Uloom University

Dar Al Uloom University

Dar Al Uloom University

Introduktion

Privat utbildning i kungariket bevittnar en väckelse och stor uppmärksamhet från regeringen för vårdnadshavaren för de två heliga moskéerna, kung Salman bin Abdulaziz, må Gud bevara honom. Dar Al Uloom är ett av de mest framstående privata universiteten i kungariket, riktat mot främjande av högre utbildning och investeringar i hållbart humankapital.

Sedan starten har det bidragit konsekvent till examen av ett stort antal framstående studenter, rehabilitering av ungdomar och spridning av kunskap och tillämpning för att bidra till nationell uppbyggnad och överbrygga behovet av en förnybar arbetsmarknad .

Universitetet söker input för att utveckla och förbättra sin produktion för att klara den tekniska och vetenskapliga snabba utvecklingen, och tillämpningen av tillämpad utbildning och discipliner som är kompatibla med arbetsmarknaden. Det arbetar också med rehabilitering av manliga och kvinnliga studenter för att bli kvalificerade vetenskapligt på arbetsmarknaden samtidigt som det ger en uppmuntrande miljö för excellens, kreativitet och framgång. Universitetet strävar efter att få en väletablerad vetenskaplig identitet som ger en positiv balans mellan tre pelare: utbildning, vetenskaplig forskning och samhällstjänst.

Platser

  • Riyadh

    Riyadh, Saudiarabien

    Frågor