We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Campus02 University of Applied Sciences

Campus02 University of Applied Sciences

Campus02 University of Applied Sciences

Introduktion

Välkommen till CAMPUS 02 - Yrkeshögskolan

Vi bildar morgondagens affärsvärld

Vår studentkår består av framtida akademiska specialister och ledningspersonal för branschen. Alla våra examensprogram fokuserar på kärnområdena för entreprenöriell framgång. De åtta kandidat- och sex masterprogrammen i företag och teknik är organiserade tidsmässigt för att vara förenliga med heltidsanställning. Dessutom kan eleverna börja ett kandidatprogram utanför yrket direkt efter att ha avslutat gymnasiet – utan tidigare yrkeserfarenhet – som förberedelse för att börja sin karriär tidigt. Två kandidatprogram bedrivs som heltidsprogram, med lektioner från måndag till torsdag.

Statistik

Utbildningsportfölj

5 studieområden

 • Automationsteknik (extra yrkesmässigt för arbetande yrkesverksamma)
 • Innovation Management (extra yrkesmässigt för arbetande yrkesverksamma)
 • Informationsteknik och affärsinformatik (kooperativ/extra-yrkesmässig för arbetande yrkesverksamma)
 • Ekonomisk redovisning och förvaltningsredovisning (extra yrkesmässigt för arbetande yrkesverksamma / heltid)
 • Marknadsföring och försäljning (extra yrkesmässigt för arbetande yrkesverksamma / heltid)

14 affärs- och tekniska utbildningar

 • 8 kandidatprogram
 • 6 masterprogram

8 akademiska utbildningar

 • Controlling och Performance Management
 • Finansiell redovisning
 • Retail Management
 • Omstart-Up-Management
 • Software Engineering ledarskap
 • Systemtekniskt ledarskap
 • Service Engineering & Management
 • Företagsledning

Utexaminerade

Handelsutbildningar

 • Diplom: 822
 • Kandidatexamen: 1438
 • Mästare: 626

Tekniska examensprogram

 • Diplom: 449
 • Kandidatexamen: 1185
 • Mästare: 666

Tekniska/Business examensprogram

 • Mästare: 277

Totalsumma

 • 5,463

(Siffror från 11/2020)

Studenter

 • Handelsutbildningar: 726
 • Tekniska examensprogram: 639
 • Tekniska/ekonomiska utbildningar: 76
 • Totalsumma: 1441

(Siffror från 11/2020)

Personal

Heltidsanställda

142 anställda, varav 105,26 är heltidsanställda (administration och undervisning inklusive tillfällig personal).

Deltidsanställda föreläsare

Cirka 277 (vinterterminen 2020/2021).

(Siffror från 11/2020)

Women's Tech Power

Förutom att stödja regionala initiativ och aktivt delta i olika plattformar är vi också mycket måna om att bygga upp en strukturell andel kvinnor på våra tekniska utbildningar. Med en blandning av beprövade metoder och nya initiativ syftar CAMPUS 02 till att öka den nuvarande andelen kvinnor på tekniska utbildningar. En heltidsutbildning som är organiserad på ett arbetsvänligt sätt och som även erbjuds på engelska hjälper oss att nå detta mål.

  Campus funktioner

   Antagningar

   Inlämning av ansökningshandlingar

   Internationella studenter

   Efter genomfört ansökningsprovet har du en veckas tid på dig att fylla i din ansökan online i självbetjäningsområdet.

   Följande ansökningshandlingar ska laddas upp i ansökningssystemet, oavsett vilken utbildning du söker till:

   • Passfoto;
   • Pass/intyg om medborgarskap;
   • Curriculum vitae (CV);
   • Motiverande uttalande;
   • Bevis på antagningskriterier för kandidat-/tidigare studier (t.ex. skolavslutningsbevis och så vidare — kan lämnas in vid ett senare tillfälle);
   • Bevis på antagningskriterier för magisterexamen (t.ex. kandidatexamen, utskrift av poster och så vidare — kan lämnas in vid ett senare tillfälle).

   Beroende på utbildningen måste du/kan ladda upp ytterligare dokument.

   Vad händer sen?

   Efter framgångsrikt slutförande av ansökningsprovet och elektronisk överföring av alla nödvändiga ansökningshandlingar kommer du att få en inbjudan till den personliga intervjun.

   Personlig intervju

   Sista steget mot ditt program är en personlig intervju med examensnämnden. Intervjun ger dig chansen att bevisa dig själv och dina färdigheter ansikte mot ansikte eller virtuellt.

   Den personliga intervjun är ett tillfälle att lära känna dig bättre, att konkretisera den kunskap som hittills vunnits i ansökningsprocessen och att avgöra om ytterligare antagningskriterier är uppfyllda.

   Intervjun genomförs av en betygsnämnd som består av rektor eller en representant för den utbildning du sökt, en psykolog och en anställd vid utbildningens förvaltning.

   Längden på antagningsintervjun kan variera mellan varje sökande. Se till att hinna minst en halvtimme.

   För mer information om det exakta tillvägagångssättet för den personliga intervjun, vänligen hänvisa till inbjudningsmailet, som kommer att skickas till dig omgående efter framgångsrikt slutförande av ansökningstestet och den första granskningen av dina ansökningshandlingar.

   Efter avslutad ansökningsfas kommer vi att informera dig om resultatet av din ansökningsprocess. Vid antagning, studiekontrakt (exempelstudiekontrakt). kommer att avslutas i samband med registreringen.

   Platser

   • Graz

    CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft, Körblergasse 126, 8010, Graz

    Frågor