Keystone logo
Brigham Young University - Idaho College of Language and Letters

Brigham Young University - Idaho College of Language and Letters

Brigham Young University - Idaho College of Language and Letters

Introduktion

College of Language & Letters är hem för tio stora och trettioåriga minderåriga inom språk, litteratur, komposition, historia, geografi, internationella studier, statsvetenskap, humaniora och filosofi. Förutom dessa disciplins innehåll utvecklar eleverna skriv-, resonemang-, tal- och kritiskt tänkande färdigheter som överförs till ett brett utbud av karriärer och forskarskoleprogram.

Våra akademiker söker arbete i olika sektorer och studerar i alla typer av examens- och yrkesprogram. Mer grundläggande utvecklar studenter vid College of Language and Letters en anda av nyfikenhet och en intellektuell uppsättning färdigheter som gör det möjligt för dem att vara livslånga elever, oavsett deras utbildning eller karriärvägar.

Platser

  • Rexburg

    South Center Street,525, 83460, Rexburg

    Program

    Frågor