Keystone logo
Tjeckien

Studera Bachelor i Tjeckien 2024

Ändra valuta

Grundläggande månatlig levnadskostnad

 • Hyr i delad lägenhet

  405
 • Andel av verktyg

  94
 • Internetabonnemang

  22
 • Lokal transport

  21

Prov livsstil kostnad

 • Snabbmatskombo

  7
 • Biobiljett

  8
 • Pint lokalt öl

  2

Visa krav

 1. Korttidsvisum - för vistelser upp till 90 dagar
 2. Långtidsvisum - för vistelser över 90 dagar.
 3. Långtidsuppehållstillstånd för studieändamål - för studerande som anländer under en längre tid än ett år.

Vilken typ av visum behöver du?

Visa namn

Student visum

Pris och valuta

CZK 2500

Den nuvarande visumavgiften för studentvisum till Tjeckien är 2.500 CZK (cirka 98 EUR). Avgiften kan komma att ändras.

Vem kan ansöka om visum?

Studenter från EU/EES-länder och Schweiz behöver inte visum för att studera i Tjeckien. EU-studenter har dock en rapporteringsplikt efter ankomsten om den planerade vistelsen i Tjeckien är längre än 30 dagar. I den här situationen, inom 30 dagar efter inresan till Tjeckien, måste du förklara din närvaro till utrikespolisavdelningen.

Studenter från länder utanför EU måste ansöka om studentvisum.

Var kan du göra ansökan?

Tjeckiens ambassad/Tjeckiens konsulat

Du ansöker om ditt studentvisum på Tjeckiens ambassad/konsulat i ditt hemland.

Hemsida:https://www.mzv.cz/jnp/en/diplomatic_missions/czech_missions_abroad/index.html

Hur gör man ansökan?

Du måste först accepteras till en utbildningsinstitution i Tjeckien. Skolan/programmet måste ackrediteras av Tjeckiens undervisnings-, ungdomsministerium och idrott. Om det inte är ackrediterat måste du ansöka om visum för andra ändamål.

Första gången visum måste sökas (och erhållas) innan de anländer till Tjeckien - det är förbjudet att resa till Tjeckien utan det

Följande dokument krävs huvudsakligen för att få studentvisum eller uppehållstillstånd:

 • ansökningsblankett
 • godkännandebrev för studier
 • giltigt pass och passfoton
 • Bevis på ekonomiska resurser för vistelsen (t.ex. i form av ett kontoutdrag eller bekräftelse på att ha mottagit ett bidrag)
 • bekräftelse på garanterad inkvartering
 • giltig internationell sjukförsäkring
 • abstrakt från registret över kriminalregister

Alla dokument (utom resehandling och kontoutdrag) måste vara på tjeckiska. Översättningar till det tjeckiska språket måste verifieras officiellt.

När ansökan lämnas in kan en intervju med sökanden genomföras. En skriftlig redogörelse för intervjun kan vara en del av ansökan. En post kommer att skrivas ned på tjeckiska språket och kommer att undertecknas av sökanden och konsulatets tjänsteman som kommer att genomföra intervjun. Om du inte förstår tjeckiska kan du ta med dig en tolk för att översätta den skriftliga posten.

När ska du ansöka?

Hela förfarandet för att få visum för studieändamål kan ta upp till 60—90 dagar, så det rekommenderas att ansöka om visum i god tid.

Det långsiktiga visumet varar upp till 6 månader. Förlängningar kan göras. Det långsiktiga uppehållstillståndet för studiens syfte är giltigt i ett år.

Behandlingstid

90 Days

Arbetsmöjligheter

Det finns inga restriktioner för anställning av studenter som kommer från EU- eller EES-länderna. Det behövs inget arbetstillstånd och dessa arbetstagare har samma rättsliga status som medborgare i Tjeckien.

Studenter utanför EU/EES är skyldiga att få anställningstillstånd. Det finns dock några undantag:

 • De behöver inte ett anställningstillstånd om de bedriver verksamhet inom Tjeckiens territorium som en del av praktikplatser för studenter och unga akademiker från högskolor
 • de behöver inte anställningstillstånd om de är studenter upp till 26 års ålder och de arbetar inte mer än 7 på varandra följande kalenderdagar eller totalt 30 dagar under ett kalenderår
 • De behöver inte ett anställningstillstånd om de har fått gymnasieutbildning eller högre yrkesutbildning eller högre yrkesutbildning i ett konservatorium enligt den tjeckiska utbildningslagen.

I andra fall måste du ansöka om ett anställningstillstånd. Den kan lämnas personligen eller av en annan person på grundval av en skriftlig fullmakt vid ett lokalt lämpligt regionkontor inom Arbetsförmedlingen. Det utfärdade tillståndet är föremål för en administrativ avgift på 500 CZK.

Timmar per vecka

0

Varför behöver du den här typen av visum?

Din visumansökan kan avvisas om du inte kan visa bevis på nödvändiga medel, eller om du tillhandahåller felaktiga eller ofullständiga dokument.