Översikt

Kandidatexamen (Hons) ger insikt i olika områden inom det breda utbildningsområdet. Eleverna kommer att lära sig kommunikations- och kritiska tänkande färdigheter samt ledning och ledarskap i utbildning. Idag är utbildare en av de mest värderade yrkesgrupperna, vilket gör kursen särskilt viktig för framtida utbildare.

Programföringskrav

Du måste uppfylla följande krav för att kunna beaktas för UNITAR kandidatprogram:

 • Passera STPM med minst Grad C (NGMP 2,00) i två (2) ämnen; ELLER
 • Passera STAM med minst Grade Jayyid; ELLER
 • Pass Diploma med ett minimum av CGPA om 2,00; ELLER
 • Pass Matriculation / Foundation med ett minimum CGPA på 2,00;
 • Sökande till kandidatexamen (nivå 6, MQF) genom APEL, måste vara en malaysisk medborgare som är äldre än 21 år i ansökningsåret med relevant arbetslivserfarenhet / tidigare erfarenhetsutbildning och godkänt APEL-bedömning.

Kursstruktur

Studieläge

 • 9 terminer / 3 år

År 1

 • Studieteknik
 • TITAS / Malaysian Studies 3
 • Interpersonella kommunikationsfärdigheter
 • Utbildningsstiftelser
 • Engelska för akademiska ändamål
 • Hubungan Etnik / Bahasa Komunikasi
 • Ledarskap och ledarskap i utbildning
 • Sociologi i utbildning
 • Utbildande teknologi
 • Utveckling av kursplaner
 • Psykologi av lärande
 • Socialt entrepenörskap
 • Pedagogik i utbildning
 • Statistik inom utbildningen
 • Counseling in EducationÅr 2
 • Introduktion till bedömning i utbildningen
 • Co-Curriculum
 • Lärande design
 • Klassrum och beteendehantering
 • Differentierad Instruktion
 • Introduktion till inlärningssvårigheter
 • Lärare-föräldrakommunikation
 • Major 1
 • Major 2
 • Major 3
 • Major 4
 • Major 5
 • Major 6
 • Major 7
 • Major 8
 • Major 9
 • Major 10
 • Major 11
 • Klassrummet Research MethodÅr 3
 • Undervisningspraktik
 • Projektpapper i utbildning
 • Valfri 1
 • Valfri 2
 • Valfri 3* Major kurser

  TESL

 • Introduktion till språk och språkvetenskap
 • Morfologi och Syntax
 • Engelska fonetik och fonologi
 • Språk och undervisningsmetodik
 • Undervisning, läsning och skrivning
 • Undervisning, lyssnande och talande
 • Undervisningen och värderingen av litteraturen
 • Språk och teater
 • Materialdesign och urval
 • Introduktion till sociolingvistik
 • Introduktion till psykolingvistikMatematik
 • Diskret matematik
 • Pre-Calculus Numerical Method
 • Calculus
 • Introduktion till linjär algebra
 • Modern Algebra
 • Moderna geometrier
 • Introduktion till statistisk analys
 • Perspektiv i matematik
 • Pedagogik i matematikEkonomi
 • Ekonomins principer
 • mikroPOS=TRUNC
 • makroPOS=TRUNC
 • Mellanliggande mikroekonomi
 • Mellanliggande makroekonomi
 • Malaysisk ekonomi
 • Kunskapsekonomi
 • Pedagogik i ekonomi
 • Islamisk ekonomi
 • FöretagandeBahasa Melayu
 • Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu
 • Pengajaran Nahu Bahasa Melayu
 • Kaedah Mengajar Bahasa Melayu
 • Kesusasteraan Dalam Pengajaran Bahasa Melayu
 • Linguistik Dalam Pendidikan Bahasa Melayu
 • Pengajaran Kemahiran Mengarang
 • Pengajaran Kemahiran Membaca
 • Kemahiran Berkomunikasi Dalam Bahasa Melayu
 • Kreativiti dan Inovasi Dalam Pengariska Bahasa Melayu
 • Drama Dalam Pengajaran Bahasa Melayu
 • Aplikasi Teknologi Dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Karriärmöjligheter

 • Utbildningspraktiker
 • Lärare
Program undervisas på:
 • Engelska

Se 6 fler kurser från UNITAR »

Senast uppdaterad Juli 12, 2019
Denna kurs är På campus
Startdatum
Jan 2020
Duration
3 år
Heltid
Pris
78,980 MYR
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Jan 2020
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Jan 2020

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum