Ungkarl i digital marknadsföring

Allmänt

Programbeskrivning

Professionell grundutbildning inom digital marknadsföring på algebra högskola är ett tydligt svar på arbetsgivarnas behov (i Kroatien och Europeiska unionen) inom området för digital marknadsföring och marknadsföring i allmänhet. Under utvecklingen av utbildningen, den viktigaste utgångspunkten för varje kurs bestod i omedelbar praktisk tillämpning av kunskaper och färdigheter efter examen för att göra inledningen till yrket och arbetsplatsen så kort som möjligt.

OM STUDIE PROGRAM

Utbildningen omfattar 30 kurser och två obligatoriska praktiska projekt som genomförs i samarbete med arbetsgivare som tillhandahåller praktikplatser för våra studenter. Detta inkluderar projekt som genomförs som det slutliga papperet.

Klasser genomförs under en period av 6 terminer eller 3 år, och utbildningen har en effekt på 180 hp. Efter slutförandet av utbildningen, studerande får titeln Professional kandidatexamen i digital marknadsföring som motsvarar graden av baccalaureus i enlighet med Art. 74. i lagen om vetenskaplig aktivitet och högre utbildning. Förkortningen av yrkestiteln är BACC. gräv. markera. (Bachleor av digital marknadsföring).

TARGET titlar för program GRADUATES

 1. Expert inom digital marknadsföring - Expert inom digital marknadsföring, expert på sociala medier och online-PR - Expert inom digital marknadsföring, expert på digital reklam - Expert i digital marknadsföring, online business manager - expert inom digital marknadsföring, expert på interaktiva och affärsanalys - Expert i digital marknadsföring, online-projektledare - expert inom digital marknadsföring, expert på strategisk digital marknadsföring två. Andra experter inom digital marknadsföring - Web projektutveckling manager - Expert i digital kommunikation

JOBB OCH nödvändiga kunskaper och färdigheter att studenter kommer att förberedas för

 • förstå funktionen hos försäljnings- och marknadsföringsmetoder genom aspekten av digitala medier
 • planera och genomföra marknadsundersökningar genom tillgängliga online-verktyg
 • förstå funktionen av informationsteknik i tjänst hos digital marknadsföring
 • hantering av digitala projekt för utveckling av applikationer och innehåll på Internet-plattform och mobila enheter
 • förstå och optimera användningen av användargränssnittet
 • förstå kreativa kommunikationskoncept genom visuella, verbala och icke-verbala kanaler
 • planering och hantering marknadsföringskampanjer via sociala nätverk
 • planering och hantering marknadsföringskampanjer genom annonsnätverk och sökmotorer
 • förvalta kommersiella e-projekt från aspekten av försäljning och teknik
 • öka effektiviteten av digitala projekt genom forskning, lokalisera och använda data som erhållits genom interaktiv analys
 • kunskap om säkerhet, juridiska och etiska aspekter av digital marknadsföring projekt
 • Ledning och organisation för grupper med digitala marknadsföringsprojekt
 • kunskap om globala trender inom digital marknadsföring
 • kunskap om EU och globala förutsättningar för e-handel och marknadsföring

PROFESSIONELL TITEL FÖRVÄRVADE

Genom att fylla i utbildningen, studerande får yrkestiteln Professional Bachelor of digital marknadsföring, vilket motsvarar graden av baccalaureus, i enlighet med artikel 74 i lagen om vetenskaplig aktivitet och högre utbildning, konsoliderad text (officiella tidning nr 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 07/02, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 och 139/13). Titeln kan förkortas till bacc.dig.mark.

KURSER

 • Introduktion till marknadsföring och mediekommunikation
 • Engelska för IT
 • matematik
 • Datorstöd för kontor administration
 • Psykologi i marknadskommunikation
 • Statistik
 • Projektledningsmetodik
 • konsumentbeteende
 • Visuell kommunikation konstruktion
 • Försäljning och förhandlingar
 • Marknadsundersökning
 • digital reklam
 • Datorverktyg i visuell kommunikation
 • Standarder i tillämpningen av internetteknik
 • Public relations
 • Interaktiva systemdesign
 • Internet och lag
 • Introduktion till Internet applikationsutveckling
 • Marknadsföring på sökmotorer och annonsnätverk
 • Sociala medier och sociala nätverk
 • E-business kundvård
 • E-handel - integrerad kommersiella projekt
 • Interaktionsanalys i digital marknadsföring
 • Projekt: projekt i samarbete med bransch omvärldsanalys med digital marknadsföring strategi planen
 • Innehåll marknadsföring
 • Integrerad business intelligence
 • integrerad marknadsföring
 • Slut papper: projekt i samarbete med industrin - digital förslag marknadsföringsstrategi
 • Upprättande och utveckling av Internet-applikationer
 • Marknadsföring på mobila enheter
 • Digital utvecklingsprojekt och utvecklingsteam förvaltning
 • Utveckling och förvaltning av multimediainnehåll
Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

Based on the trends recognized in employment of IT qualified professionals through the analysis of employers’ needs and based on analyzed characteristics of the labor market in Croatia, the project of ... Läs mer

Based on the trends recognized in employment of IT qualified professionals through the analysis of employers’ needs and based on analyzed characteristics of the labor market in Croatia, the project of establishing Algebra University College was launched in 2006. The goal of the founders was to create a top quality professional higher education institution that was, along with its program, staff and teaching material, ready to meet the demands of employers and the labor market. Läs mindre