Ungkarl - hotellbranschen

Allmänt

Programbeskrivning

Bachelor - Hotell Business

Hotel affärs är en profil som bildar teoretiska och praktiska kunskaper inom teknik, organisation och tillhandahållande av hotell-och restaurangbranschen tjänsten: sanatorier, fritidshus, företags arenor.

Fördelar med utbildning. Du kommer att kunna:

  • bli administratör, hotell eller restaurang verkställande direktör;
  • master och använda lämplig teknik för hotellnäringen;
  • övervaka tillståndet och utbudet av hotell-och restaurangbranschen;
  • starta eget företag;
  • fortsätta utbildningen i en forskarskola och senare i en forskarskola;
  • få ytterligare utbildning i program som erbjuds av VSUES.

Relevans utbildning. Hotel verksamhet är en av de höga utvecklings industrierna i XXI århundradet. Ständigt växande krav i sterlingtjänst för pengarna bestämmer nödvändighet i specialister som kan höja servicenivån till de internationella standarderna.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

VSUES, founded in 1967, is located in the center of Vladivostok, the city with unique monuments and architecture, combining Russian and Oriental style traditions.

VSUES, founded in 1967, is located in the center of Vladivostok, the city with unique monuments and architecture, combining Russian and Oriental style traditions. Läs mindre