Samhällsvetenskap

Allmänt

Programbeskrivning

Under

Kursen Methodist Economics fick betyget 4 (intervall 1-5) i den sista utvärderingen av MEC och syftar till att utbilda personal åtagit sig att studiet av brasilianska verkligheten och medvetna om vikten av relationer som förbinder ekonomiska fenomen till social helhet och i synnerhet dess roll som en agent för dessa relationer. Således får eleven en gedigen teoretisk, historisk och instrumentala utbildning.

Enligt filosofin institutionens strävar utbildning för att förena de tekniska etik och förbereda eleverna för att arbeta i olika delar av offentliga eller privata sektorn. Kursen, med klasser på natten, kan slutföras inom fyra år.

Medel

Kursen har klassrum med multimediafunktioner, ergonomiska stolar och simuleringsprogram och forskning samt datorsalar med tillgång till Internet och med liknande institutioner databas. Studenterna har också bred och uppdaterad samling av biblioteket.

Dessutom är den ekonomiska Observatory del av den löpande verksamheten och används av lärare och elever att bedriva forskningsprojekt och tillämpning av forskning inom området.

Professional

Du kommer att kunna genomföra studier, forskning, analyser, rapporter, yttranden, kompetens, skiljeförfarande, rapporter, diagram och certifikat på de ämnen som deras yrkesområdet, samt planering, genomförande, styrning, övervakning och hjälp arbete på näringsverksamheter eller finansiell i offentliga, privata eller joint ventures, för att få en ökning eller bevarande av den ekonomiska produktionen.

Arbetsmarknad

Ekonomen av den offentliga sektorn behandlar makroekonomiska frågor såsom inflation, industripolitik, statsskulden, växelkursen och finanspolitiken. Inom den privata sektorn fokuserar dess prestanda på mikroekonomiska frågor som produktionskostnader, prissättning och finansiella transaktioner. Inom den offentliga sektorn, är dess prestanda i budgeten, finansiella områden, nulägesanalys och rådgivning för att anställa personal och inköp av material. Inom den privata sektorn finns det möjligheter på finansmarknaden, forskningsinstitut, rådgivnings- och konsultföretag, industri, jordbruksnäringen, handel, tjänster, universitet och klass enheter och utrikeshandeln, till exempel.

Senast uppdaterad Aug 2017

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

compromisso com a construção da cidadania. Missão Participar efetivamente na formação de pessoas, exercendo poder de influência e contribuindo na melhoria da qualidade de vida, baseada em conhecimento ... Läs mer

compromisso com a construção da cidadania. Missão Participar efetivamente na formação de pessoas, exercendo poder de influência e contribuindo na melhoria da qualidade de vida, baseada em conhecimento e valores éticos. Visão Ser referência educacional na construção de uma comunidade aprendente, reconhecida nacional e internacionalmente por serviços de qualidade e relevância social, com práticas flexíveis, criativas e inovadoras. Valores Essenciais Desenvolvimento de consciência crítica da realidade; Desenvolvimento de senso de justiça e de solidariedade, e de sua prática, inclusive nas relações de trabalho; Prática reflexiva voltada para o âmbito da espiritualidade cristã; Desenvolvimento da consciência de que os interesses social e individual são igualmente importantes para o equilíbrio das relações sociais; Inovação e criatividade subordinadas à ética, na construção e socialização do conhecimento. Läs mindre