Major i omvårdnad

Allmänt

Programbeskrivning

Läroplanen för sjuksköterska är utformad för att studenter ska kunna utvecklas i huvudämne från enkel till komplex. Exempelvis börjar läroplanen med kurser som kommer att fokusera på grundläggande kunskaper om att bedöma omvårdnad, bekanta sig med omvårdnadsprocessen och praktiken och har kliniska erfarenheter som fokuserar på en patients hälsovarians. Studenter kommer att utvecklas i majoren för att så småningom ta hand om flera patienter, med flera komplexiteter. Definitionen av patient kommer att gå från den enskilde patienten i en akut vårdinställning till "community" (världen) som patienten. Därför är det väsentligt för studenter att klara sjuksköterskekurserna i den ordning som har fastställts.

Första året och Sophomore året

De första två åren på Gustavus utgör en grund i den liberala konsten. Dessutom fullföljer eleverna förutsättningskurser för att förbereda dem för inträde i omvårdnadsprogrammet. Alla studenter som är intresserade av omvårdnad uppmanas att söka rådgivning från sjuksköterskefakulteten. Studenter bör snarast samråda med ordföranden för sjuksköterskeavdelningen eller den administrativa assistenten för att uttrycka ett intresse för avslutandet av en sjuksköterskeexamen. Anmälan till programmet är begränsad och antagningen är konkurrenskraftig; därför rekommenderas tidig konsultation, helst under första året.

Första året på gymnasiet

Sjuksköterskor börjar hösten junioråret. Omvårdnadskurser under programmets första och andra termin betonar hälsoutvärdering och grundläggande omvårdnadsfärdigheter. Kliniska inlärningsupplevelser förekommer med patienter i akuta vårdinställningar, särskilt medicinska-kirurgiska områden. Studenter uppmuntras starkt att genomföra den efterfrågade sjuksköterskkursen Forskning och etik inom hälsovetenskapen under deras juniorår.

Senior året

Under höstterminen deltar eleverna i klassrum och kliniska erfarenheter relaterade till specialområden inom omvårdnad: folkhälsa, pediatrik och nyfödda av mödrar. Kurser och kliniska inlärningsupplevelser under vårterminen fokuserar på psykiatrisk omvårdnad, avancerad medicinsk kirurgisk omvårdnad och övergång till professionell omvårdnadspraxis. Förutom att ta hand om patienter i kliniska inlärningsupplevelser och simuleringar med kritisk vård, kan eleverna utveckla sina ledar- och ledaregenskaper samt stärka sina forskningsförmågor.

Senast uppdaterad Aug 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

Gustavus Adolphus College is a highly selective, private, coeducational, residential liberal arts college affiliated with the Evangelical Lutheran Church in America (ELCA). Founded in 1862, it has val ... Läs mer

Gustavus Adolphus College is a highly selective, private, coeducational, residential liberal arts college affiliated with the Evangelical Lutheran Church in America (ELCA). Founded in 1862, it has valued its Lutheran and Swedish heritages throughout its history. The college is guided by five core values: excellence, community, justice, service, and faith. Läs mindre