Kandidatprogram i mjukvaruutveckling

Allmänt

Programbeskrivning

Ett brett spektrum av kunskap som krävs för att utveckla avancerade datorprogramvarusystem. Förutom kunskap om programmering du behöver för att förstå hur datorprogram är utformade, hur man ska hantera och utveckla komplexa programvarusystem och hur man ska tolka användarnas krav.

Programmet är i första hand riktar sig till internationella studenter.

Den Kandidatexamen i Software Development kommer att ge dig en chans att utforska struktur och design av programvarusystem. Du kommer att studera datorprogrammering, programvaruteknik och mer. För att förbereda för framtida anställningar några av kurserna fokuserar på att utveckla din förmåga att arbeta i lag mjukvaruutveckling.

Denna bred utbildning inom datavetenskap kommer att ge dig de verktyg som behövs för att arbeta med ett brett spektrum av arbetsuppgifter kopplade till området för informationsteknik. Även om utbildningen är först och främst anpassad för dem som är intresserade av mjukvaruutveckling kan du även arbeta med projektledning, försäljning eller tjänst efter avslutad utbildning.

Form Studie

Studierna är på heltid och består av föreläsningar, övningar, laborationer och projekt. Utbildningen är organiserad enligt principer CDIO-initiativet, som utvecklats från förslag från både industri och akademi - är detta ett slags godkännande som visar att vår utbildning uppfyller krav som arbetsmarknaden.

mål övergripande pedagogiska

Programmet är organiserat i enlighet med principerna i CDIO-initiativet, som har utvecklats baserat på förslag och synpunkter från både den akademiska världen och industrin. Kärnan i CDIO avser ett antal mål pedagogiska, både disciplinära och icke vetenskapliga. Dessa beskrivs av CDIO Planen, som är indelad i fyra delar, en) kunskaps inom en viss disciplin, 2) personlig och yrkesskicklighet, 3) arbetar i en grupp och kommunikation, liksom sekvensen 4) Conceive, Design, genomföra, Kör. Kursplanen är vidare uppdelad i fyra nivåer, med tanke på den detaljerade beskrivningen av de utbildningsmål.

Målet är att våra nyutexaminerade mjukvaruutvecklare ska kunna tillämpa grundläggande datavetenskap kunskap inom CDIO sammanhang verkliga produkter, processer, system och tjänster i moderna reglerade arbetsmiljöer. Som systemutvecklare, bör man kunna delta i i projektarbete och bidra till produktutvecklingen med andra utvecklare. I vår utbildning detta mål uppnås med hjälp av ömsesidigt stödjande ämneskurser, med att lära mål som tydligt visar integrationen av personliga och yrkesmässiga kunskaper och färdigheter, samt kunskaper och förmågor i produkter, processer och systemutveckling. Eleverna utveckla sin personliga och sociala förmågor genom att arbeta aktivt i grupper och projekt.

graders mål

Kunskap och förståelse

För att kvalificera sig för kandidatexamen i Computer Software Development ska studenten - Visa kunskap och förståelse inom datavetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund datavetenskap, kunskap om tillämpliga metoder inom datavetenskap och har en inriktning i Computer Software Development, samt en medvetenhet om aktuella forskningsfrågor.

Kompetens och skicklighet

För att kvalificera sig för kandidatexamen i Computer Software Development, ska studenten ha - visat förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problem, och även diskutera företeelser, frågeställningar och situationer kritiskt - demonstreras förmåga att identifiera, formulera och lösa problem, samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar - visa förmåga att presentera och diskutera information, problem och lösningar i tal och skrift, i dialog med olika grupper, och - visa sådan färdighet som krävs för att självständigt arbeta inom Computer Software Development.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För att kvalificera sig för kandidatexamen i Computer Software Development, skall studenten - visa förmåga att göra bedömningar inom huvudområdet för utbildningen relevanta vetenskapliga, sociala och etiska frågor - visa insikt roll kunskap samhälle och vårt kollektiva ansvar för hur den används - visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Struktur och innehåll

Den Kandidatprogram i Software Development är en utbildning inriktad på att ge studenten en bred kompetens inom datavetenskap och programvaruutveckling. För att förbereda studenten för arbetslivet, är en del av utbildning som anordnas som projektarbete i grupp, eftersom detta sätt att arbeta är den dominerande en anställd i utvecklingsprocessen i näringslivet. Slutförandet av programmet är ett examensarbete på 15 hp.

Tre områden kan identifieras separat inom programmet:

Programmering

-Grundläggande kunskaper om funktion datorer och hur moderna och relevanta applikationer skapas, främjas genom ett antal olika programmeringskurser och projekt. Programmet omfattar både den teoretiska grunden samt expert färdigheter som behövs för att bygga mjukvarubaserade system.

Systemutveckling

  • metoder för att utveckla, starta och underhålla komplexa mjukvaruprojekt, som bygger på etablerade projektmodeller.

Kunskap från andra discipliner

Kunskap från andra discipliner utgör en viktig del av vårt program och CDIO-initiativet. I programmet studenter kommunicerar med varandra i tal och skrift, på svenska och engelska, på ett professionellt sätt, där arbetet ofta organiserade i grupper av varierande storlek.

Programmet avslutas med ett examensarbete om 15 hp. Kurser kan bytas till en viss grad för kurser i lämpliga områden i andra universitet och högskolor i Sverige och utomlands.

Behörighet och urval

Allmänna krav för högskolestudier i Sverige. Särskilda krav: mellanliggande nivå matematik (motsvarande Svenska kurs matematik 2A eller 2B eller 2C)

Examen

Efter avslutad utbildningen, är resultatet kandidatexamen of Science (180 hp) med inriktning mot datavetenskap En student som uppnår lägsta godkända betyg för alla kurser i enlighet med den för närvarande tillämpar planen uppfyller kraven för examen Bachelor of Science med inriktning mot datavetenskap. På begäran av en student som uppfyller dessa krav, kommer universitetet leverera en examensbevis som styrker detta resultat. Ansökan om detta bör mig i enlighet med specifikationerna för universitetet.

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

Kristianstad University was founded in 1977. Today there are about 14,000 students at the campus, situated just 10 minutes from the town centre. On the campus you have access to inspiring meeting plac ... Läs mer

Kristianstad University was founded in 1977. Today there are about 14,000 students at the campus, situated just 10 minutes from the town centre. On the campus you have access to inspiring meeting places and a wide range of services within a short walking distance. Läs mindre