Kandidatprogram

En kandidatexamen är en grundexamen som utfärdas av universitet runt om i världen efter slutförande av grundläggande studier inom ett eller flera ämnesområden. Kandidatprogram tar mellan 3 och 5 år att genomföra och förbereder studenten på en karriär inom det valda ämnesområdet. Att ta en kandidatexamen ger många professionella, personliga och akademiska fördelar.

Kandidatexamina finns tillgängliga inom olika ämnesområden, däribland konst, ekonomi, ingenjörskonst och teknologi, juridik, humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Inom varje ämnesområde finns det många praktiska fördjupningar.

Mängden olika kandidatprogram kan vara överväldigande, men låt inte det stoppa dig! Börja söka genom att titta på de mest populära kandidatprogrammen nedan.

Nytillkomna kandidatprogram

South Ural State University

Kandidatexamen I Maskinteknik

Augusti 12, 2018
Studenterna får grundläggande kunskaper inom bearbetning av metaller, legeringar och pulvermaterial genom trycksmältning, stämpling och pressning. Förbereda för genomförandet av organisatoriska och administrativa och forskningsaktiviteter, förbättra kunskapen och färdigheterna för att genomföra design, produktion och teknisk verksamhet inom området mat… [+]erialtryck. [-]

DIT University

BTech Electrical Engineering

Augusti 15, 2018
Eftersom efterfrågan på elenergi stiger kraftigt, finns det därför behov av mer elproduktion för att möta den totala efterfrågan. På grund av denna faktor etablerar de flesta av de privata MNC: erna och de offentliga sektorns företag de nya värmekraftverk, vattenkraftverk, kärnkraftverk och bensinstationer. Således har behovet av skickliga och begåvad… [+]e elektrotekniker ökat ger vingar till ljusa framtida karriärmöjligheter. [-]

Briar Cliff University

Kandidat I Kemi

Augusti 8, 2018
Utforska den fascinerande världen av kemi inom inredda, toppmoderna kemilaboratorier och med professorer som känner till dig med namn (inte ett nummer). Du får möjlighet att växa som en professionell kemist eller förbereda yrkeskarriär inom andra områden, till exempel medicin eller undervisning.

Universitet i Sverige

Ändra plats

Vad är en kandidatexamen?

En kandidatexamen är en grundexamen som utvecklar en djup förståelse för ett ämne på universitetsnivå. Humanistisk filosofie kandidatexamen (BA), naturvetenskaplig teknologie kandidatexamen (BSc) och en ekonomie kandidatexamen i affärsadministration (BBA) är några olika typer kandidatexamina. En kandidatexamen är ett krav för många karriärbanor, och det är också en förutsättning för vidare akademiska program på masternivå eller för att senare kunna ta en doktorsexamen. Det tar vanligtvis tre till fyra år att slutföra en kandidatexamen, även om vissa program kan ta längre tid

Vilka är fördelarna med att ta en kandidatexamen?
De som har gått kandidatprogram har en rad fördelar, både professionella och personliga. Med en kandidatexamen är fler karriärvägar öppna jämfört med om man bara har gymnasieexamen. Dessutom erhåller studenter på kandidatprogram färdigheter som hjälper dem att ta itu med utmaningar i arbetslivet. De uppgifter man löser på kandidatprogram bidrar till att utveckla studenternas kommunikationsförmåga, förmåga att fatta beslut, kreativa tänkande och problemlösningspotential. Att ta en kandidatexamen ger studenten en möjlighet att sätta sig in i ett ämne som fascinerar honom eller henne.

Vad studerar man på ett kandidatprogram?
Det finns kandidatprogram inom nästan varje tänkbara akademiska ämnesområde. Kandidatprogram finns tillgängliga inom konst, biologi och andra områden inom naturvetenskapen, ekonomi och administration, energi, teknik, IT, humaniora, samhällsvetenskap och juridik. Inom alla dessa områden finns det mer specifika kandidatprogram, till exempel inom grafisk design, medicin, ekonomi, hållbarhet, elektroteknik, litteratur, psykologi, straffrätt och fysik.

Vilken typ av karriärförbättring kan du räkna med att få tack vare en kandidatexamen?
Oavsett om man som blivande student just har gått ut gymnasiet, eller återvänder till universitetet efter några års arbetande så kan man förvänta sig betydande karriärförbättringar med en kandidatexamen. Arbetsgivare är intresserade av människor som har en kandidatexamen eftersom en avlagd examen bevisar att de har demonstrerat sina teoretiska och praktiska kunskaper inom det valda ämnesområdet. Dessutom vet arbetsgivare att studenter stöter på många utmaningar under sin tid vid universitetet, vilket förbereder dem för arbetslivet.

Hur mycket kostar det att ta en kandidatexamen?
Kandidatprogram varierar oerhört i kostnad beroende på universitet, geografiskt läge, ämnesområde och andra faktorer. Vissa studenter är kvalificerade för antingen behovsbaserat eller meritbaserat finansiellt stöd från sin skola eller från en annan offentlig eller privat enhet. Det bästa är att kontakta universitetets antagningskontor för att få specifik information om undervisningskostnaderna för det kandidatprogram man är intresserad av. De kommer också att kunna ge information om övriga kostnader eller till och med hjälpa till med att uppskatta vad levnadskostnaderna kommer ligga på. Antagningskontor är också en utmärkt resurs för att få information om ekonomiskt stöd och stipendier.

Varför ta en kandidatexamen på internet?
Nu, mer än någonsin, är en nätbaserad kandidatexamen ett gångbart alternativ för studenter som är i arbete, bor långt från campus, eller har andra professionella eller personliga åtaganden. Nätbaserade studier kan slutföras enligt det tidsschema som fungerar bäst för studenten, och man kan studera på antingen deltid eller heltid. E-lärandeteknik hjälper till att föra klassrummet till eleverna samtidigt som det ger en möjlighet för studenter att kommunicera smidigt med sina medstudenter och professorer. Lär dig mer om nätbaserade och campus-baserade kandidatprogram runt om i världen och be om mer information från universitetens antagningskontor med hjälp av webbformuläret på denna webbplats.