Kandidatexamen i redovisning

Allmänt

Programbeskrivning

Kärnkompetens

Programmet för redovisning och finans gör det möjligt för studenter att få praktisk erfarenhet som skulle kvalificera dem att bli företagsledare på dagens marknad. Programmet väljer utestående gymnasieskolor som visar intresse och engagemang för att lära sig om de viktiga aspekterna av näringslivet.

Syftet med detta program är att göra det möjligt för våra studenter att utmärka sig i följande mål:

 • Förstå de dynamiska affärsmarknadernas karaktär.
 • Lär dig om yrkesetik och ansvar.
 • Få praktisk erfarenhet av verkliga affärssaker och problem
 • Ha en fördjupad kunskap om redovisningspraxis och deras inverkan på företagets resultat
 • Med praktisk och professionell kompetens som behövs för att möta affärsindustrins krav
 • Utveckla sina kritiska tänkande färdigheter som skulle skilja deras förmågor inför eventuella affärsdilemier.

Detta program uppnådde QQAs fulla förtroende.

anställbarhet

Vi ser till att våra studenter är redo att arbeta på en mycket konkurrenskraftig affärsmarknad i Bahrain. På grund av vårt höga rykte och dess akademiska program börjar våra studenter vanligtvis att börja jobba strax efter examen. Enligt våra uppgifter funnades våra studenter att arbeta i följande ställen:

 • revisorer
 • Revisorer
 • Handledare / Chefer
 • Universitetslärare
 • Bankers
 • HR Officers
 • Telekommunikation Officers
 • Företagsägare

Våra kandidater utvecklar också entreprenörsförmåga, och de uppmanas att starta egna företag.

Snabba fakta

 • Kvalifikation: Kandidatexamen i redovisning
 • Typ: Grundutbildning
 • Varaktighet: 4 år
 • Kvalifikationsnamn: Public RelationsAccounting
 • College: Business College
 • Språk som erbjuds: Engelska

Undervisning och bedömning

Vi lägger stor vikt vid de avsedda lärandesresultaten (ILO) för alla våra kurser. Vår undervisningsbedömning är vanligtvis genom 50-75 minuters föreläsningar som inkluderar:

 • Seminarier och presentationer
 • Fallstudier
 • Gästtalare
 • Representanter från stora finansiella företag
 • Gruppdiskussioner och analytisk resonemang
 • Pedagogiska videoklipp relaterade till materialet som lärs ut
 • Kreativa uppdrag och frågesporter
 • Efter klassaktiviteter
 • Socialt arbete engagemang
 • Tävlingar.

Högskolepoäng

Den beräknade varaktigheten för kandidatexamen vid Ahlia University är 4 år. Detta är strukturerat kring 134 kredit timmar som täcker 45 kurser.

Varaktigheten av studien för varje kurs är femton veckor och omfattar cirka 45 studie timmar.

 • Ansökningsavgift: BD 20
 • Registreringsavgift: BD 200
 • Placeringstestavgift (om tillämpligt): BD 40
 • Orienteringskurser (om tillämpligt): BD 1200
 • Första årskurser - 12 kurser (BD 300 per kurs): BD 3.500
 • Andra årskurser - 11 kurser (BD 330 per kurs): BD 3 630
 • Tredjeårskurser - 11 kurser (BD 360 per kurs): BD 3 960
 • Fjärde årskurser - 11 kurser (BD 390 per kurs): BD 4,290
 • Totalt: BD 16,840

Observera att avgifterna som anges ovan inte inkluderar kostnaden för läroböcker som krävs för att slutföra programmet.

Ingångskrav

Sökande måste ha minst ett erkänt och godkänt gymnasiet eller motsvarande.

Sökande måste klara avläggningstest eller lämna in ett internationellt erkänt certifikat eller uppnå ett acceptabelt poäng i en internationellt erkänd undersökning för att bli befriad från orienteringsprogrammet.

Ansök nu

För att ansöka om att gå med på universitetet måste sökande fylla i ansökningsblanketten antingen genom att delta i Admissionsdirektoratet vid universitetet eller genom att fylla i ansökningsblanketten online. I samtliga fall måste sökandena ta in alla kopior av alla ansökningsdokument som krävs till Inträdes- och registreringsdirektoratet för att slutföra sin ansökan.

När ska man ansöka

Universitetet har ett begränsat antal platser tillgängliga för varje akademiskt program; för att säkerställa att din ansökan övervägs bör du ansöka före den aktuella tidsfristen:

 • Augusti 2019 - tidsfrist för sökande som vill gå med i den första terminen i akademiska året 2019/2020.
 • Januari 2020 - tidsfrist för sökande som vill gå med i andra halvåret av akademiska året 2019/2020.
 • Maj 2020 - tidsfrist för sökande som önskar delta i sommarperioden för akademiska året 2019/2020 (Ansökan är begränsad till att endast överföra studenter).

Hur vi väljer studenter

Sökande väljs bland de mest lovande kandidaterna och upp till gränserna för ledigt utrymme som bestäms av universitetet. Observera att de krav på antagning som universitetet uppger är i alla fall den minsta begärda upptagningen, och deras uppfyllande av en sökande garanterar inte automatiskt valet.

Innan du anmäler dig till universitetet borde medborgare i icke-GCC-stater säkerställa uppehållstillstånd i Konungariket Bahrain. Annars är deras upptagande, beviljat villkorligt, föremål för att upphävas efter universitetets eget gottfinnande.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

At Ahlia University we are proud of our growing reputation as a provider of quality higher education in the Kingdom of Bahrain and the wider Gulf region. The high quality of education at Ahlia Univers ... Läs mer

At Ahlia University we are proud of our growing reputation as a provider of quality higher education in the Kingdom of Bahrain and the wider Gulf region. The high quality of education at Ahlia University is at the core of everything we do and the reviews by the Quality Assurance Agency continue to recognise the quality of our teaching and learning. Läs mindre