Kandidatexamen i matematikutbildning

Allmänt

Programbeskrivning

Handla om

Elementär matematikutbildningsprogram är en kandidatexamen inom institutionen för matematik och naturvetenskap, utbildningsvetenskap. Det är ett program som utbildar elementära matematiklärare för betyg 5-8. klasser.

Det primära målet med grundutbildningen är att utbilda kvalificerade elementära matematiklärare som kan bidra till nationell och internationell praxis inom sitt område. Dessa lärare är öppna för lärande och utveckling, har förmågan att utföra sitt yrke effektivt och göra ledarskap inom fältet, tänka reflekterande och kritiskt.

Studenter som är inskriven i detta grundutbildningsprogram tilldelas kandidatexamen i grundskolelevetenskap efter examen från ett fyraårigt grundutbildningsprogram. Våra studenter, som fullföljer sin utbildning med kvalificerad personal i en rik inlärningsmiljö, kommer att vara mer fördelaktiga att hitta ett jobb i elementär matematikundervisning.109671_CalismaYuzeyi7kopya2.jpg

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

TED University (TEDU) is a young, dynamic university, located in the heart of Ankara. It was founded in 2012 by the Turkish Education Association (TED), which has been pioneering the development of ed ... Läs mer

TED University (TEDU) is a young, dynamic university, located in the heart of Ankara. It was founded in 2012 by the Turkish Education Association (TED), which has been pioneering the development of education in Turkey since 1928. Läs mindre