Kandidatexamen i matematik

Allmänt

Programbeskrivning

Handla om

Syftet med TED University matematiska institution är att tillhandahålla ett innovativt tvärvetenskapligt program parallellt med utvecklingen i den moderna världen utan att äventyra kvaliteten på matematikutbildningen. Ett studentcentrerat tillvägagångssätt för undervisning, moderna undervisningsmetoder som uppmuntrar deltagande, ett sekundärt fält som breddar elevernas perspektiv är bara några av våra avdelnings särskiljande egenskaper.

Våra kandidater kommer att ha potential att bidra till akademiska och hypotetiska studier mot bakgrund av teoretiska kunskaper förvärvade under grundutbildningen. Utöver detta kommer de att ha kunskaper om olika discipliner där matematik utnyttjas tack vare tillämpningsförmåga som de kommer att förvärva.109672_CalismaYuzeyi7kopya4.jpg

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

TED University (TEDU) is a young, dynamic university, located in the heart of Ankara. It was founded in 2012 by the Turkish Education Association (TED), which has been pioneering the development of ed ... Läs mer

TED University (TEDU) is a young, dynamic university, located in the heart of Ankara. It was founded in 2012 by the Turkish Education Association (TED), which has been pioneering the development of education in Turkey since 1928. Läs mindre