Kandidatexamen i industriell design

Allmänt

Programbeskrivning

Handla om

Industriell design är en process av problemdefinition, planering och lösning. Parallellt med kulturella, ekonomiska, politiska och tekniska rörelser i samhället behöver organisationer som tjänstgör inom olika sektorer behöva nya tillvägagångssätt för kreativa lösningar för att bestämma och uppfylla de ständigt föränderliga nödvändigheterna för produkter och tjänster. Under de senaste åren har industriell design som en samverkande, tvärvetenskaplig, multi-interaktiv och kreativ problemlösningsprocess blivit en viktig faktor för framgången för industriella organisationer. Industriella designers börjar ha större roll när det gäller att utforma användarnas interaktioner med produkter, tjänster och system.

TED University Department of Industrial Design ( TEDU ID) grundutbildningsprogrammet omfattar användarcentrerad designmetod för att förbättra livet och lägger tonvikten på att utveckla kreativa och praktiska problemlösningsförmåga hos studenter. Vidare syftar TEDU ID till att förbättra kapaciteten för samarbete, teamarbete och medskapande processer som är avgörande för designers i yrkeslivet och att utveckla grundläggande färdigheter inom designprocessen, såsom användarcentrerad forskning, konceptuell produktutveckling för definierade behov, modellering, prototypning och utvärdering av slutprodukten.

109674_CalismaYuzeyi7kopya3.jpg

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

TED University (TEDU) is a young, dynamic university, located in the heart of Ankara. It was founded in 2012 by the Turkish Education Association (TED), which has been pioneering the development of ed ... Läs mer

TED University (TEDU) is a young, dynamic university, located in the heart of Ankara. It was founded in 2012 by the Turkish Education Association (TED), which has been pioneering the development of education in Turkey since 1928. Läs mindre