Kandidatexamen i företagsekonomi och ledning

Allmänt

Programbeskrivning

Framgång har många komponenter. Om du vill lyckas i affärer bör du vara redo att tänka stor, kunna förstå långtgående processer och ha analytiska, organisatoriska och ledande färdigheter för att kunna leverera affärsresultat.
Detta är otänkbart utan spetskunskap och effektiv hantering och kommunikationstrening. Våra kurser förbereder våra studenter för att möta alla affärsutmaningar som är tänkbara, förutom att de får en grundlig grundkurs i ekonomin, kommer studenterna också att lära sig att göra kraftfulla presentationer, hantera affärsförhandlingar, organisera evenemang och skriva pressmeddelanden. Vi lär dig hur man ska konkurrera för att lyckas i den professionella miljön, hur man utvecklar vinnande strategier och hur man förverkligar dina affärsmål.

PROGRAMMET ÄR DESIGNET FÖR INDIVIDUELLA VEM:

Är kreativa, har bra problemlösnings- och kommunikationsförmåga, intresserade av att organisera och komplexa processer, kan se bortom och sträva efter professionalism.

HUVUDÄMNEN:

Mikro- och makroekonomi; Marknadsföringsprinciper; Företagsekonomi; Introduktion till e-business; Företagsekonomi; Bokföring; Förvaltning och organisation; Personalförvaltning; logistik; Beslutsteori och metodik (ERP Systems); Projektledning; Strategisk planering; Kontrollerande; Företagsinformatik; n

inriktningar:

• Finanshantering
• Handel och marknadsföring

Specialiseringar startas endast om minst 15 studenter vill gå med i specialiseringen.

Varför är vårt program unikt?

• Vi visar affärs bästa praxis genom analys av branschrelaterade fallstudier.
• Våra studenter har möjlighet att öva sina färdigheter i en simulerad affärsmiljö.
• Vårt strategiska partnerskap med Ung Entreprenörsförbund Ungern ger våra studenter möjligheter till nätverk och yrkeserfarenhet.

Är du intresserad av att få 2 grader? På bara 3,5 år kan du få en Företagsekonomi och Management BA grad från Metropolitan samt en International Advertising eller International Business BA grad från Coventry University.

KARRIÄRMÖJLIGHETER:

• Företagsledare
• företagskommunikatörer
• miljöchef
• expert på EU: s ekonomiska förbindelser
• chef för nystartade företag

Kvalifikationer som specificeras i examensbeviset:

Ekonom i företagsekonomi och ledning

CIMA-certifikat beviljat på METU :

METU kommer att införliva det första steget av CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) certifikat till alla engelska-lärda företag

Modulerna studenterna kommer att studera är följande:

BA1 Grundämnena för företagsekonomi

BA2 Grundläggande av Management Accounting

BA3 Grunderna för finansiell redovisning

BA4 Grundläggande om etik, företagsstyrning och företagsrätt

"Jag tillbringade tio år föreläsning vid en högskolans affärsverksamhet och sedan blev jag den centrala europeiska chefen för ett multinationellt företag med säte i Ungern. Jag var chef för BA-programmet inom företagsekonomi och ledning i tre år. Jag är tydligt medveten om vilken typ av experter som är efterfrågade på arbetsmarknaden och vi har lyckats tillhandahålla ett program som tåg examinerar med en konkurrensförmåga för att bli framgångsrika aktörer i den internationella affärsscenen också. "

Pál István Kiss, Ph.D., CSc-docent, tidigare regionalchef för Central-Europa, Friesland

"Att vara student i Metropolitan har varit en ögonöppnare eftersom alla mina förväntningar om att studera i en internationell miljö överskrids. Det här är en upplevelse av att vara en del av en aktiv lärmiljö med livliga och engagerande klasssessioner där kursplanen har hög relevans för livsförmåga och karriärmål. Föreläsningarna är mycket detaljerade och seminarierna är interaktiva. Föreläsningarna är experter på sina respektive kurser, vilket ger frekvent och snabb konstruktiv feedback och de är tillgängliga och hjälpsamma hela tiden. Min tid i Metropolitan har också utvecklat mina analytiska, beräknings- och kommunikationsförmåga. "

George Nnaemeka Okoye, student i vår företagsekonomi och ledning BA

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

We are inspired by creativity. The art of creative education is the core value of our University. It is embodied in our teaching methods, it is a central concept in our approach and our students’ atti ... Läs mer

We are inspired by creativity. The art of creative education is the core value of our University. It is embodied in our teaching methods, it is a central concept in our approach and our students’ attitude. Creativity is the force organizing everyday life at the University paving the way to the future success of our students. We offer a stimulating environment and a unique atmosphere that motivate our students to make use of a wide range of unparalleled opportunities and apply their knowledge in practice looking for new, innovative solutions. This inspiring world offers the key to creative thinking, which is the most immediate expectation in today’s labour market and a crucial issue of the future. Läs mindre