Kandidatexamen i europeisk integration och global utveckling

Allmänt

Läs mer om det här programmet på institutionens hemsida

Programbeskrivning

Målet med kandidatprogrammet European Integration and Global Development är att förbereda yrkesverksamma för karriärer relaterade till utvecklingsprocesserna i Europa och utomlands. Studenterna kommer att förvärva de kunskaper och färdigheter som behövs för att förstå europeisk integration och genom att fokusera på tvärvetenskapliga studier av sociologi kommer statsvetenskap och kommunikation att förstå utveckling som ett globalt fenomen. De baltiska erfarenheterna kommer att användas för att illustrera omvandlingen mot en livskraftig marknadsekonomi, effektiva statliga strukturer och framgångsrikt deltagande i europeisk integration. Efter avslutat program kommer studenterna att kunna analysera utvecklingsprocesser och den europeiska erfarenheten och hjälpa till att främja ömsesidiga relationer och samarbete mellan Europa och utvecklingsländer.

Karriärmöjligheter

Kandidaterna arbetar i institutionerna för utrikesfrågor och utvecklingsekonomi i Lettland, liksom i Europeiska unionens institutioner och i internationella, offentliga, icke-statliga och privata organisationer, i multinationella företag och ambassader.

Förkunskapskrav

1. Allmänt gymnasieexamen;
2. Engelska språkkunskaper .

Vårintag (ansökningsstart: 13 september 2017; studier börjar i februari 2018)

144736_photo-1594810205183-18a8b0ce6c13.jpg

Senast uppdaterad Nov 2020

Om skolan

The University of Latvia has been founded in 1919 and currently, with its more than 14 000 students, 13 faculties and over 20 research institutes and independent study centers, is one of the largest c ... Läs mer

The University of Latvia has been founded in 1919 and currently, with its more than 14 000 students, 13 faculties and over 20 research institutes and independent study centers, is one of the largest comprehensive and leading research universities in the Baltics. The University offers more than 130 state-accredited academic and professional study programs. Läs mindre