Kandidatexamen i analytisk finans

Allmänt

Programbeskrivning

Kandidatprogrammet i Analytisk Finans förbereder dig för en utmanande karriär i den internationella finansvärlden. Genom att ge dig en solid grund i matematiken lär du bland annat att göra en kvantitativ analys av finansmarknaderna och hantera finansiella portföljer.

Programmet

Det internationella programmet i Analytical Finance ger dig en solid grund i matematik / tillämpad matematik, ekonomi och dessutom kunskaper inom företagsekonomi. För att förbereda dig för en karriär inom finansbranschen används avancerad finansiell programvara och programmeringsspråk i undervisningen. Programmets fokus är på att använda avancerade matematiska verktyg för att lösa verkliga problem.

Införandet av föreläsare från finansbranschen är ett viktigt inslag i programmet.

Analytisk finans är internationellt orienterad och lärs helt på engelska. Det lockar både internationella och svenska studenter.

Sysselsättning och framtidsutsikter

I den moderna finansiella industrin är det hög efterfrågan på matematiker med kunskaper om ekonomi och ekonomi. Analytical Finance-programmet är utformat för att möta denna efterfrågan. Som examen från detta program kommer du att ha konkurrenskraftiga kvalifikationer för att få en attraktiv position i en bank, i investerings- och försäkringsbranschen, i staten eller i en finansiell institution.

Om du avslutar din utbildning med kandidatexamen i matematik / tillämpad matematik kan du också förvärva en ställning i verksamheten, arbeta med informationsteknik och andra tekniska områden.

Du får också möjlighet att fortsätta din utbildning genom att ta det tvååriga magisterprogrammet i finansiell ekonomi eller det tvååriga magisterprogrammet i ingenjörsmatematik som erbjuds på Mälardalen University eller vid ett annat högskolestudium eller universitet överallt i världen.

Terminsavgift

För studenter utanför EU / EES

Första semesteravgiften: 57500 SEK

Totalt programavgift: 345000 SEK

Särskilda behörighetskrav

Studier i avancerad matematik på 3 år från gymnasieskolan med en vetenskapsprofil och ett TOEFL-testresultat, minst 575 med ett TWE-poäng på minst 4,5 (PBT) eller 90 med ett TWE-poäng på minst 20 (iBT ) / IELTS testresultat med ett totalt bandresultat på minst 6,5 och inget bandvärde under 5,5.

Senast uppdaterad Mar 2020