Kandidatexamen för företagsekonomi, välfärdsstyrning (BBA)

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Heltidsstudier

 • studieplatser 25
 • plats Mikkeli, Finland
 • studiernas längd 3,5 år
 • Nästa ansökningsperiod är inte tillgänglig
 • studieavgift: för icke-EU / EES-medborgare 6000 euro,
 • stipendium och ytterligare information www.xamk.fi/tuition-fees


Är du intresserad av affärer och välbefinnande? Under studierna i Graduate Program in Wellbeing Management lär du dig att utveckla och producera välbefinnande baserade på data med den senaste tekniken.

Målet med välbefinnande är att främja livskvaliteten, hälsan och förmågan att arbeta. Efterfrågan på välfärdstjänster ökar, vilket har skapat behovet av att kunna bedöma lämpligheten och effektiviteten hos olika tjänster i olika situationer och för olika målgrupper.

Fysisk träning och hälsa har en viktig roll i den mänskliga förmågan att arbeta och utföra. Med hjälp av teknik är det lättare än tidigare att mäta och bedöma välbefinnande. Mätning producerar data som hjälper till att skapa nya tjänster som stöder välbefinnande, hälsa och förmåga att utföra, tillsammans med nya affärsmöjligheter.

För att möta denna efterfrågan har en ny examen i Wellbeing Management etablerats. Undervisningsspråket är engelska och studierna börjar vid Xamk i januari 2019.

I utbildningen i Wellbeing Management studerar du hur man mäter välbefinnande och hälsa genom att utnyttja state-of-the-art teknik. Du lär dig hur du använder denna information när du utvecklar och producerar tjänster för välbefinnande. Studierna kombinerar denna information med företagsämnen.


Efter din examen kommer du att kunna:

 • identifiera och samordna servicebehoven för att främja välbefinnande
 • utveckla och genomföra välbefinnande tjänster baserade på data
 • förvärva och bedöma välbefinnande baserat på data
 • känna igen möjligheterna till lönsamt välbefinnande
 • arbeta på ett entreprenörsmässigt sätt och starta eget företag
 • arbeta i en internationell arbetsmiljö

Studierna genomförs i nära samarbete med företag och de omfattar projekt som beställts av företag. Detta kommer att skapa nätverk som kommer att vara fördelaktiga efter din examen.


Du kommer att studera på Mikkeli Campus och på Saimaa Stadiumi

Mikkeli ligger cirka 2,5 timmar norr från Finlands huvudstad Helsingfors. Saimaa Stadiumi ligger mitt i den vackra finska naturen i Mikkeli, i ett område som erbjuder ett utmärkt tillfälle att kombinera sport, upplevelser och välbefinnande.

I Saimaa Stadiumi-området kan du till exempel spela ishockey och fotboll, skridskoåkning och åka skidor och göra orientering eller spår

Dessutom kommer Active Life Lab, en unik miljö för högkvalitativ forskning och utveckling på välbefinnande vid Saimaa Stadiumi, att vara en viktig del av dina studier.


"Active Life Lab | Entrepreneurship | Hälsofrämjande | Teknik för välbefinnande | Wellbeing Management"

Active Life Lab

Active Life Lab, en unik miljö för högkvalitativ forskning och utveckling på välbefinnande.

 • Den virtuella verkligheten rymmer teknik för att testa hur olika miljöer, t.ex. naturmiljöer eller en ny kontorslayout, påverkar människors välbefinnande. Dessutom innehåller rymden olika virtuella verklighetsspel och innehåll som används för att mäta och förbättra kognitionen och minnet hos neurologiska patienter såväl som hos friska människor.
 • Apparaten på det smarta gymmet spårar automatiskt och anpassar individuella träningsprogram. Denna information används för att optimera utvecklingen såväl som för att skräddarsy åtgärder för hälsoeffektivisering utanför det smarta gymmet.
 • Fitness-testområdet inkluderar ny utrustning som utnyttjar virtuell verklighet och förstärkt verklighet för att förbättra fitness och funktionalitet hos neurologiska patienter, ortopediska patienter och även friska människor. Den tredimensionella verkligheten innehåller olika spel som användes för att motivera patienten och för att utföra rehabilitering eller träning.


Struktur av studier

Studierna består av kärn- och komplementära kompetenskurser. Alla studenter tar samma kärnkompetens kurser som inkluderar grunderna i yrket och examen. Kompletterande kompetens kurser inkluderar kurser som du väljer baserat på eget intresse, antingen i dina egna eller andra områden.


Studiernas struktur:

 • Kärnkompetens 150 hp
 • Kompletterande kompetens 15 hp
 • Praktisk träning 30 hp
 • Examensarbete 15 hp


Kärnkompetensstudiemoduler:

 • Holistisk välbefinnande
 • Välbefinnande entreprenörskap och miljöer
 • Kundorienterad försäljning av tjänster
 • Utveckling av välbefinnande
 • Datastyrd verksamhet
 • Kompetenser för välbefinnande producent
 • Förvaltning av välbefinnande företag

Studierna är heltidsstudier och kontaktlektionerna hålls huvudsakligen under vardagar. De första 2,5 åren av studierna äger rum i Mikkeli, men under ditt senaste år kan yrkesutbildning, resten av kurserna och avhandlingsarbetet ske antingen i Mikkeli eller någon annanstans enligt din personliga studieplan. Målet är att få 30 hp varje termin.

Under ditt första år blir du bekant med begreppet välbefinnande, den operativa miljön för välbefinnande och hantering av välbefinnande. Studierna omfattar också olika verksamhetsområden och marknadsföring och försäljning av välfärdstjänster.

Under ditt andra år lär du dig mer om effektiviteten av välbefinnande, utveckling av användardrivna tjänster och driften av den databaserade verksamheten. Dessutom kommer du att bli bekant med internationell affärsverksamhet, projektarbete och metoder för forskning och utveckling.

Tredjeårsstudierna omfattar praktiska projekt inom produktion av tjänster och evenemang. Du blir också bekant med hanteringen av välbefinnande och affärsverksamhet.

Den professionella träningsperioden (30 ECTS) tar en termin. Examensarbetet är 15 högskolepoäng.


BYOD - Ta med din egen enhet

Xamk-studenter förväntas använda egna enheter (t.ex. bärbara datorer) för studier.


BBA i välbefinnandehantering i arbetslivet

Behovet av välfärdstjänster ökar hela tiden, och det finns också en ökande efterfrågan på tjänsteleverantörer.

Goda kommunikations- och interaktionsförmåga är avgörande för att producera välbefinnande, tillsammans med förståelsen för möjligheterna att främja välbefinnande, kundorienterat tänkande och en entreprenörsinriktning.

Som en BBA i Wellbeing Management kommer du att kunna arbeta till exempel

 • i företag som erbjuder tjänster i fysisk aktivitet, näring eller vård
 • i företag som utvecklar hälso- och välfärdsteknologi
 • i händelse produktionsplanering och produktion av välbefinnande tjänster
 • inom personalområdet eller
 • försäkring

Efter din examen erbjuder en internationell kandidatexamen dig intressanta jobbmöjligheter över hela världen.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Are you interested in practical learning? Would you like to study in modern facilities with top-class teachers? Are you attracted to new ways of teaching and learning? If you said yes, South-Eastern F ... Läs mer

Are you interested in practical learning? Would you like to study in modern facilities with top-class teachers? Are you attracted to new ways of teaching and learning? If you said yes, South-Eastern Finland University of Applied Sciences – Xamk – might be just the place for you. Läs mindre
mikkeli , Kotka , Kouvola , Nyslott + 3 Mer Mindre