Kandidatexamen i konstitutionella kyrkliga ledarskap

Pan Africa Christian University

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Kandidatexamen i konstitutionella kyrkliga ledarskap

Pan Africa Christian University

Bachelor of Arts i Transformational Church Leadership

Inledning

Transformational Church Leadership Programmet är utformat för att producera ett kyrkans ledarskap som är utrustat för att påverka positiv andlig och socioekonomisk omvandling av kyrkan och samhället genom kyrkan. Det är förankrat i övertygelsen att detta syfte främst uppnås genom integrering av kristen tro och övning i alla aspekter av läroplanen. Således kommer en flitig studie av Åndens bemyndigade ord tillsammans med radikal lydnad och relevant ledarskapsutbildning att ge de bemyndigade ledarna som gör holistisk och transformativ tjänst och service i kyrkan och samhället.

Programmets mål

Målsättningen med kandidatexamen i Transformational Church Leadership är att utbilda holistiskt utvecklade och högkvalificerade transformatoriska kyrkliga ledare som inte bara har befogenhet att leverera bibelbaserat ledarskap i sina lokala församlingar, utan också är utrustade för att leda i samhällsomsättningsinitiativ.

Förväntade lärandesultat

Vid slutet av programmet ska eleverna kunna: 1. Tillämpa sunda hermeneutiska principer för bibelutställningen av transformativa livslektioner 2. Demonstrera akademisk kompetens och expertis inom administration och ministerier som är nödvändiga för att transformera kyrkans ledarskap.

  1. Demonstrera förmåga att inkubera bibliska värden i kyrkan och i all sin trospraxis.
  2. Utvärdera transformationsledarskap i kyrkans historia och relevans för kyrkan idag.
  3. Utforma kyrkans interventionsprogram för att ta itu med nutida livsproblem och funktionshinder.
  4. Led lokalbefolkningen att engagera sig i hanterbara holistiska omvandlingsinitiativ.

Behörighetskrav

KCSE Grade C +

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska
Varaktighet & Pris
Denna kurs är
Online
På campus
Start Date
Startdatum
Jan. 2019
Duration
Varaktighet
Heltid
Information
Deadline
Locations
Kenya - Kenya Online
Startdatum : Jan. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Kenya - Nairobi, Nairobi County
Startdatum : Jan. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Jan. 2019
Kenya - Nairobi, Nairobi County
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Kenya - Kenya Online
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan