Bachelor of Architecture

Programmet omfattar en period på fem år och förbereder individer för den oberoende yrkesutövning av arkitektur och bedriva forskning inom olika delar av området. Den innehåller instruktioner i arkitektur, historia och teori; byggnadskonstruktioner och miljösystem; projektet samt planering; konstruktion; professionella ansvar och normer; och relaterade kulturella, sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor. De stora kurserna är: Architectural Design, Bostäder planering och design, AutoCAD och byggregler, etc.

Se 7 fler kurser från Qingdao Technological University Qindao College »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Sep 2019
Duration
5 år
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sep 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum