Read the Official Description

Bachelor of Arts i gemenskapsutveckling

Gemenskapsutvecklingsprogrammet bygger på tron ​​att omvandling av mänskligt liv är ett gudomligt mandat som måste genomföras om mänsklig värdighet ska återställas. Det tror vidare att denna omvandling endast kan ske om den genomförs med hjälp av holistiska tillvägagångssätt och av utvecklingspraktikanter som ägnas åt och tror på att skapa en gemenskap vars medlemmar omfamnar och strävar efter jämlikhet och social rättvisa.

Målet med programmet

Målet med Bachelor of Arts i gemenskapsutvecklingsprogrammet är att utbilda högkvalitativa transformationsledare och utövare som ska demonstrera kompetens, attityd och kapacitet att ta itu med samhällsutvecklingsfrågor som ger människor möjlighet att leverera sitt liv.

Förkunskapskrav

Ha innehavaren av ett Kenya-examensbevis (KCSE) med en minsta betyg på C + eller ett motsvarande certifikat med ett minimum av C + och minst C på engelska eller; Var innehavare av ett KACE-certifikat med minst ett huvudpass och två dotterbolag och minst ett kreditkort på engelska i EACE eller, Var innehavare av examensbevis eller högre examensbevis i en relevant disciplin från en institution som erkänts av Utbildningsdepartementet och godkänt av CUE.

Förväntade lärandemål

Vid slutet av programmet ska eleven kunna: 1. Förstå modeller, tillvägagångssätt och teorier i samhällsutvecklingskoncept; 2. Applicera modeller, tillvägagångssätt och teorier i samhällsutvecklingsprogram 3. Utveckla partnerskap med utvecklingsbyråer och engagera sig i hållbar utveckling. 4. Utforma innovativa program som mobiliserar samhällen till handling 5. Övervaka och utvärdera samhällsutvecklingsprogram 6. Integrera kristna principer och samhällsutvecklingsprocesser.

Program taught in:
Engelska
Denna kurs är
Startdatum
Jan. 2019
Duration
Request Info
Full-time
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Jan. 2019
Slutdatum
Application deadline

Jan. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum