Grundutbildningsprogram: ungkarl i internationellt affärsprogram

Allmänt

Programbeskrivning

Grundutbildningsprogram: Internationellt affärsprogram

International Business Program är utformat för studenter intresserade av en karriär i en internationell miljö. Programmet möter behovet av affärsmän och kvinnor som kan arbeta i ett internationellt affärsliv och innehåller allmänna och specialiserade kurser, alla ges på engelska. Du kommer att träffa studenter från olika delar av världen under programmet, vilket ger dig en utmärkt bas för att förstå andra kulturer. Om du tar chansen att åka utomlands på ett universitet utbyte och / eller en internationell praktik, kommer du har erfarenhet från att studera och arbeta i en internationell miljö. Detta ger dig värdefull erfarenhet när de ansöker om framtida arbete.

Karriärmöjligheter Efter att ha studerat på det internationella affärsprogrammet kommer du att ha kompetens och kvalifikationer att arbeta med internationella företagsrelaterade uppgifter i företag, organisationer eller inom den offentliga sektorn. Praktikprogrammet ger dig en unik möjlighet att arbeta utomlands där du får chansen att träna och utveckla dina färdigheter inom marknadsföring, ledning eller ekonomi. Programmet ger dig behörighet för avancerade och forskarutbildningar i företagsekonomi.

Program översikt

Alla kurser studeras en i taget med en undersökning i slutet av varje modul. Normalt varje delkurs är 5 veckor.

Kurser i de första fem terminer och en del av den sjätte terminen är obligatoriska.

• Internationell företagsekonomi A (Internationell affärsmiljö, marknadsföring, organisation och förvaltning av företaget, ledningsredovisning)


• Statistik (Introduktion till statistisk kvalitetskontroll och statistisk beslutsteori) och Ekonomisk historia (om utvecklingen av ekonomiska fenomen i historiskt perspektiv)


• Ekonomi (hur man hanterar begränsade resurser)


• Internationell företagsekonomi B (Finansiell redovisning B, entreprenörs- och företags- och företagsresursplaneringssystem, Forskningsmetodik inom företagsekonomi, Finansfonder.


• Företagsekonomi C och valfria ämnen (I denna termin kommer du att studera 15 högskolepoäng på C-nivå där du väljer mellan marknadsföring och ekonomi och 15 hp (valfria kurser) i något ämne så länge du uppfyller kraven och det finns plats på den kursen. Du är garanterad en plats på alla kurser i följande institutioner: företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, juridik och ekonomisk historia. Du kan också ansöka om andra kurser inom språk, beteendevetenskap och informatik. Du kan också gå för utbytesstudier utomlands den här terminen.


• Juridisk undersökningskurs (Inledning till svensk lag och grundläggande EU-rätt) och 15 hp valbara kurser (studenter har möjlighet att gå till praktik utomlands (valfritt) men som vi rekommenderar eller väljer att studera 15 hp valfria ämnen (samma villkor som under terminen 5)

I den sjunde terminen, kommer du att välja en specialisering mellan de unika kurser för varje inriktning i företagsekonomi. (Marknadsföring, ledning, affärsutveckling och internationalisering).

Termin 8: Examensarbete. Examensarbetet skall ha samma inriktning som ditt område av specialisering (ska skrivas med en annan student).

Bistånd i muntlig och skriftlig presentation på engelska kommer att ges parallellt med kurser i termin 1 och 4.

Karriärmöjligheter


Studenter som slutför detta program använder sin kvalifikation för att arbeta i företag, organisationer och myndigheter med internationell tonvikt. Programmet förbereder också studenten för en internationell arbetsmiljö.

Våra alumner har ett brett utbud av olika och intressanta positioner, här är några exempel:

Export Konsult, marknadschef, forskare, Cash Manager, Marketing och affärsutvecklare, försäljningschef, Media Manager, Vice President, Company Advisor, produktionschef etc.

Förkunskapskrav

Allmänna krav
En skola lämnar certifikat från en gymnasium / gymnasium.

Språkkunskaper krävs
Studenter är skyldiga att ha särskild behörighet på engelska lika med engelska B från svenskt gymnasium. Detta visas vanligtvis med ett internationellt erkänt test av engelskkunnighet.

Specifika krav
Detta program har särskilda krav inom följande ämnen; Matematik, samhällsvetenskap


D.4.1 (matematik kurs C vid svenska gymnasium och Samhällskunskap A på svenska gymnasium eller motsvarande kurser från andra länder) C.1 (Engelska B på svenska gymnasium eller motsvarande kurser från andra länder.

Senast uppdaterad Jan 2018

Om skolan

Umeå School of Business, Economics and Statistics (USBE) is a campus school and has over 170 employees including about 90 PhDs and researchers. The activities consist of research and teaching in Busin ... Läs mer

Umeå School of Business, Economics and Statistics (USBE) is a campus school and has over 170 employees including about 90 PhDs and researchers. The activities consist of research and teaching in Business Administration, Economics and Statistics. The School offers seven master’s programs, four graduate programs, two undergraduate programs and courses. We have more than 2000 students going through our programs/year. Läs mindre
Umeå , edinburgh , Milan + 2 Mer Mindre