Regional och kommunal ekonomi

Vad jag kommer att lära?

Syftet med yrkesverksamhet av specialister i denna profil - implementering i praktiken sunda ekonomiska beslut med användning av moderna analysmetoder.

Workshops för seminarier baserade på faktiska tekniska och ekonomiska resultat organisationer tillåter att alltid vara medvetna om de verkliga händelser och gör inlärningen informativ och effektiv.

Studenter deltar i intrahigh, regionala och allryska vetenskapliga-praktisk konferenser, tävlingar, rundabordssamtal, företagsspel, ger dem möjlighet att hitta nya vänner, etablera affärskontakter, att bekanta sig med inlärningsprocessen i andra universitet.

Vem jag kan arbeta?

Akademiker kan arbeta i statliga och kommunala myndigheter (regionala, kommunala och stadsdelsförvaltningarna) i ekonomiska tjänster av företag och organisationer i olika sektorer och former av ägande.

Program undervisas på:
Ryska

Se 14 fler kurser från Saratov Socio-Economic Institute »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Duration
4 år
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum